Mønter,diagram,økonomi

Det får du for dit kontingent

Hvad får du og din forening for kontingentet?
Her kan du læse mere om vores services og tilvalgsydelser.

Bestyrelse

Da bestyrelserne arbejder i – og er repræsentanter for – haveforeningerne, handler en del af vores services om at lette arbejdet for dem. Derfor udformer vi skabeloner, vejledninger og dokumenter, underviser dem i “regler for haveforeninger og bestyrelser” og hjælper dem i sager, hvor de skal forhandle med kommuner eller jordejere.

Medlem

Som medlem har du fri adgang til professionel vejledning i konflikthåndtering, hvis du oplever konflikter i foreningen. Medlemskabet giver også adgang til billige forsikringer og medlemsbladet, Havebladet, som udkommer 4 gange årligt.

Fakta

  • Det er haveforeningen, der er medlem af Kolonihaveforbundet.
  • Hver have betaler både kontingent til haveforeningen, kredsen og Kolonihaveforbundet
  • I 2023 er prisen for medlemskab af Kolonihaveforbundet 343 kr. for hele året (og ikke pr. måned).

Medlemsfordele

Herunder er et overblik over alle medlemsfordele fordelt på bestyrelse og medlem. Hvis du er interesseret i en uddybning af services, finder du det under skemaet.

ServiceydelserIkke medlemMedlemBestyrelse
Forhandlinger og interessevaretagelse
Politisk arbejde for kolonihaverne
Adgang til standarddokumenter
Havebladet (tilsendt)
Havebladet (digitalt)
Havepræmiering
Kurser og webinarer
Hjælp til konflikthåndtering
Billige forsikringer
Hjælp til haveforeningens
økonomi

Havekonsulenter
= Betalt af kontingentet
= Tillægsydelse, der ikke er betalt af kontingentet
Vores services
Hvad kan vi gøre for jer?

Se hvilke services, vi tilbyder

Læs mere
Til toppen