Det får du for dit kontingent

Hvad får du og din forening for kontingentet? Og hvilken betydning har dit kontingent for bevarelsen af kolonihaver til fremtidens generationer? Her kan du læse mere om vores services og tilvalgsydelser samt vores mission som forbund.

Du beskytter kolonihavebevægelsen

Når du er medlem af Kolonihaveforbundet er du en aktiv støtte i bevarelsen af kolonihaver. Dit kontingent går bl.a. til, at forbundet kan fortsætte med at arbejde for varige haver, så kommunerne ikke omlægger jorden til bolig- og erhvervsejendomme.

Derudover sikrer forbundets unikke vurderingssystem, at boligspekulation og de frie markedskræfter holdes ude af kolonihaverne, så de fortsat er økonomisk tilgængelige for alle. Derfor sikrer dit årlige kontingent på kr. 355,- at der fortsat kan tilbydes kolonihaver til borgere med færre midler – også i kommende generationer.

Læs også: Dette dækker dit kontingent over.

Medlemsfordele

Herunder er et overblik over alle medlemsfordele fordelt på medlem og bestyrelse.

ServiceydelserMedlemBestyrelse
Forhandlinger og interessevaretagelse
Politisk arbejde for kolonihaverne
Adgang til standarddokumenter
Medlemsblad (tilsendt)
Medlemsblad (digitalt)
Juridisk vejledning
Havepræmiering
Kurser og webinarer
Hjælp til konflikthåndtering
Billige forsikringer
Hjælp til haveforeningens
økonomi

Havekonsulenter
= Betalt af kontingentet
= Tillægsydelse, der ikke er betalt af kontingentet

Medlem

Dit medlemskab giver dig fri adgang til professionel vejledning og mægling i konflikthåndtering, hvis du oplever uenigheder i din forening. Udover det har vi en række fordelagtige forsikringstilbud, der er skræddersyet til jer medlemmers behov. Du modtager også vores fysiske medlemsblad, Kolonihaven, 4 gange årligt, hvor du bliver opdateret på nyheder indenfor kolonihaveområdet samt finder dybdegående artikler, medlemsportrætter og reportager ude fra kolonihavedanmarks virkelighed.

Bestyrelse

Da bestyrelserne arbejder i – og er repræsentanter for – jeres haveforeninger, handler en del af vores services om at lette arbejdet for dem. Derfor tilbyder vi bl.a. undervisning i regler og vedtægter for haveforeninger og bestyrelser og yder juridisk bistand, hvis der opstår sager, der kræver forhandlinger med kommuner eller jordejere. Vi tilbyder desuden udførlige skabeloner, vejledninger og dokumenter, der gør det nemmere for bestyrelserne at håndtere deres opgaver.

Som forbund arbejder vi konstant på at forbedre vores tilbud og services, så du som medlem føler, at dit kontingent skaber værdi.

Fakta

  • Det er haveforeningen, der er medlem af Kolonihaveforbundet.
  • Kolonihaveforbundet har indgået aftale med kommune/jordejer om at videreudleje jorden til priser under markedslejen.
  • Hver have betaler både kontingent til haveforeningen, kredsen og Kolonihaveforbundet.
  • I 2024 er prisen for medlemskab af Kolonihaveforbundet 355 kr. for hele året (og ikke pr. måned).
Vores services
Hvad kan vi gøre for jer?

Se hvilke services, vi tilbyder

Læs mere
Til toppen