Det går dit kontingent til

Hver kolonihave betaler kontingent til haveforeningen, kredsen og Kolonihaveforbundet. Forbundskontoret administrerer dit kontingent til forbundet. Her kan du læse mere om, hvad vi bruger pengene på.

Hvad betaler du?

Som medlem betaler du kontingent til din haveforening, til Kolonihaveforbundet og din kreds. Det er ikke altid til at se på din opkrævning, hvis ikke din haveforening bruger udspecificeret beløb.

Kontingentet til Kolonihaveforbundet udgøres af to beløb:

  • Det ene er på 343 kr. årligt (2023)* og administreres af forbundskontoret (se lagkagediagrammet længere nede på siden)
  • Det andet er dit kontingent til din lokale kreds. Dette beløb fastsætter kredsen selv, og det varierer alt efter hvilken kreds, du tilhører

*Kontingentsatsen indeksreguleres og derfor kan vi ikke sige, om prisen ændrer sig en smule i kommende år.

Fakta

  • Kontingentet er pr. have og ikke pr. person i kolonihaven.
  • Hver have betaler både kontingent til haveforeningen, kredsen og Kolonihaveforbundet.
  • I 2023 er prisen for medlemskab af Kolonihaveforbundet 343 kr. for hele året (og ikke pr. måned). Det vil sige under 1 krone om dagen.
  • Forbundskontoret administrerer kontingentet til Kolonihaveforbundet, men ikke til kredsen.
  • Kolonihaveforbundet har indgået aftale med kommune/jordejer om at videreudleje jorden til priser under markedslejen.

Dette går dit kontingent til

Herunder er et lagkagediagram over, hvad medlemskontingent bliver brugt til. Lagkagen er resultatet af regnskabet for Kolonihaveforbundet 2023.

BEMÆRK, at lagkagen IKKE indeholder kredskontingentet. Kredsene er selvstændige foreninger med egne regnskaber. Lagkagen er altså udelukkende en illustration af forbundskontorets fordeling af de 343 kr./årligt. 

Lagkagediagram, regnskab, 2023

Dit kontingent beskytter kolonihavekonceptet

Som medlem af Kolonihaveforbundet støtter du aktivt bevarelsen af kolonihaver. Dit årlige kontingentbidrag på kr. 343,- spiller en afgørende rolle i forbundets arbejde med at sikre varige haver og holde dem fri for boligspekulation og de frie markedskræfter. Derved forbliver kolonihaverne økonomisk tilgængelige for alle gennem forbundets unikke vurderingssystem. 

Din støtte bidrager altså til at bevare kolonihavekonceptet for kommende generationer og opretholder en vigtig tradition og kulturarv, som bringer glæde og livskvalitet til mange danske borgere.

Til toppen