Det dækker dit kontingent over

Hver kolonihave betaler kontingent til haveforeningen, kredsen og Kolonihaveforbundet. Forbundskontoret administrerer dit kontingent til forbundet. Her kan du læse mere om, hvad vi bruger pengene på.

Kontingentet til Kolonihaveforbundet udgøres af to beløb:

  • Det ene er på 355 kr. årligt (2024)* og administreres af forbundskontoret (se lagkagediagrammet længere nede på siden).
  • Det andet er dit kontingent til din lokale kreds. Dette beløb fastsætter kredsen selv, og det varierer, alt efter hvilken kreds du tilhører. Det er ikke altid til at se på din opkrævning, hvis ikke din haveforening bruger udspecificeret beløb.

*Kontingentsatsen indeksreguleres og derfor kan vi ikke sige, om prisen ændrer sig en smule i kommende år.

Dette går dit kontingent til

Lagkagediagrammet herunder illustrerer, hvad dit medlemskontingent dækker over.

Lagkagediagram, regnskab, 2023

BEMÆRK, at diagrammet IKKE indeholder kredskontingentet. Kredsene er selvstændige foreninger med egne regnskaber. Lagkagediagrammet er altså udelukkende en illustration af forbundskontorets fordeling af de 355 kr./årligt. 

Fakta

  • Kontingentet er pr. have og ikke pr. person i kolonihaven.
  • Hver have betaler både kontingent til haveforeningen, kredsen og Kolonihaveforbundet.
  • I 2024 er prisen for medlemskab af Kolonihaveforbundet 355 kr. for hele året (og ikke pr. måned). Det vil sige under 1 krone om dagen.
  • Forbundskontoret administrerer kontingentet til Kolonihaveforbundet, men ikke til kredsen.
  • Kolonihaveforbundet har indgået aftale med kommune/jordejer om at videreudleje jorden til priser under markedslejen.

Dit kontingent beskytter kolonihavekonceptet

Som medlem af Kolonihaveforbundet støtter du aktivt bevarelsen af kolonihaver. Dit årlige kontingentbidrag på kr. 355,- spiller en afgørende rolle i forbundets arbejde med at sikre varige haver og holde dem fri for boligspekulation og de frie markedskræfter. Derved forbliver kolonihaverne økonomisk tilgængelige for alle gennem forbundets unikke vurderingssystem. 

Din støtte bidrager altså til at bevare kolonihavekonceptet for kommende generationer og opretholder en vigtig tradition og kulturarv, som bringer glæde og livskvalitet til mange danske borgere.

Til toppen