Økonomi,natur,bæredygtig,miljø,mønter,planter

Det går dit kontingent til

Hver kolonihave betaler kontingent til haveforeningen, kredsen og Kolonihaveforbundet. Forbundskontoret administrerer dit kontingent til forbundet. Her kan du læse mere om, hvad vi bruger pengene på.

Hvad betaler du?

Som medlem betaler du kontingent til din haveforening, til Kolonihaveforbundet og din kreds. Det er ikke altid til at se på din opkrævning, hvis ikke din haveforening bruger udspecificeret beløb.

Kontingentet til Kolonihaveforbundet udgøres af to beløb:

  • Det ene er på 343 kr. årligt (2023)* og administreres af forbundskontoret (se lagkagediagrammet længere nede på siden)
  • Det andet er dit kontingent til din lokale kreds. Dette beløb fastsætter kredsen selv, og det varierer alt efter hvilken kreds, du tilhører

*Kontingentsatsen indeksreguleres og derfor kan vi ikke sige, om prisen ændrer sig en smule i kommende år.

Fakta

  • Kontingentet er pr. have og ikke pr. person i kolonihaven.
  • Hver have betaler både kontingent til haveforeningen, kredsen og Kolonihaveforbundet.
  • I 2021 er prisen for medlemskab af Kolonihaveforbundet 330 kr. for hele året (og ikke pr. måned). Det vil sige under 1 krone om dagen.
  • Forbundskontoret administrerer kontingentet til Kolonihaveforbundet, men ikke til kredsen.

Dette går din kontingent til

Herunder er et lagkagediagram over, hvad medlemskontingent bliver brugt til. Lagkagen er resultatet af regnskabet for Kolonihaveforbundet 2021.

BEMÆRK, at lagkagen IKKE indeholder kredskontingentet. Kredsene er selvstændige foreninger med egne regnskaber. Lagkagen er altså udelukkende en illustration af forbundskontorets fordeling af de 330 kr./årligt. 

Regnskab 2020 lagkagediagram
Til toppen