Kvinde med blomsterbuket i hænderne

Vores services

Som en del af dit medlemskab tilbyder vi en række services. De fleste er betalt af kontingentet og enkelte er tilkøbsydelser, som koster ekstra. Få et overblik over mulighederne herunder.

Hvad betyder ikonerne?

  • Betalt af kontingentet
  • Tilkøbsydelse

Mormor,mor,børnebørn,have,sommer,kolonihave

Forhandlinger og interessevaretagelse

Vi har eksisteret i over 100 år og har derfor en solid viden indenfor området. Vi står klar med råd/vejledning til processen, hvis din haveforening skal forhandle nye lejekontrakter med kommunen. Hvis foreningen skal kloakeres, forhandler vi billige lån og gode vilkår.

Billige forsikringer

I kraft af at vi er et forbund, har vi kunne forhandle os frem til billige forsikringer, der ligger under den pris, du ellers ville kunne få hos et forsikringsselskab.

Forsikring
Dokumenter,papir,vejledninger,instrukser

Adgang til standarddokumenter

Vores medlemmer og bestyrelser har fri adgang til vores vejledninger og skabeloner. Dokumenterne er udarbejdet af vores jurister med det formål, at bestyrelserne kan bruge dem i deres daglige arbejde i foreningerne og sikre, at de overholder juraen på området.

Medlemsbladet

Fire gange årligt udkommer vores medlemsblad, Kolonihaven. Bladet går i dybden med havefaglige emner, opdaterer jer med seneste nyt inden for kolonihavepolitik og bringer artikler, portrætter og reportager fra kolonihavedanmarks virkelighed.

Kvinde, drivhus, havebladet, medlemsblad

Havekonsulenter

Vi har tilknyttet 30 havekonsulenter, som på honorarbasis hjælper haveforeningerne med kurser og rådgivning i havedyrkning. Der er tilknyttet en havekonsulent til hver af forbundets kredse.

Havepræmiering

Mange af vores medlemmer bruger tid og energi på at skabe fantastiske haver. Vi præmierer årligt 800 medlemmer for veldyrkede, miljøvenlige og børnevenlige haver. Vores havebrugskonsulenter hjælper foreningerne med at udvælge de haver, der skal præmieres.

Blomster og bier
Kontingent, penge, kolonihavehus,medlemskab

Hjælp til haveforeningens økonomi

Foreningsservice økonomi er en hjælp til foreninger, der ser det som en fordel, at kassereren (og dermed bestyrelsen) slipper for det store tidsforbrug, der er forbundet med opkrævninger, opfølgning, bogføring m.m.

Hjælp til haveforeningens vedtægter

Hvis jeres forening har brug for at få gennemgået vedtægterne eller give dem nyt liv, kan vi hjælpe med opgaven.

Dokumenter,papir,vejledninger,instrukser
Havegang, to medlemmer

Hjælp til konflikthåndtering

Igennem et samarbejde med Center for Konfliktløsning kan vores medlemmer og bestyrelser få gratis vejledning i at nedtrappe en konflikt eller forebygge, at en uoverensstemmelse overhovedet ender i en konflikt.

Politisk arbejde for kolonihaverne

Vi følger med i den landsdækkende, politiske arena og griber ind, når vi oplever, at kolonihaverne kommer i klemme.

Mødelokale, borde, stole

Kurser og webinarer

Det er vores ønske at klæde haveforeningsbestyrelserne på til de opgaver, de varetager. Vi afholder kurser og webinarer for at sikre, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem er klar til rollen. Det er også en forsikring for dig om, at bestyrelsesarbejdet kan udføres forsvarligt.

Til toppen