Forsikringer

Vi er et forbund med mange medlemmer, og derfor har vi kunne forhandle os til billige fællesforsikringer, der ligger under den pris, du ellers kan få hos et forsikringsselskab. Har du generelle spørgsmål til dine forsikringer, er du velkommen til at kontakte forsikringsmægler Christian Tornberg.

Forældre, søn, have, hus, drivhus, flag

Kollektiv bygningsforsikring

Denne forsikring er målrettet vores medlemmer og deres kolonihavehuse. Forsikringen dækker:

 • Brand
 • El-skade
 • Grundejeransvar
 • Bygningskasko
 • Indbo
folk i en kolonihaveforening bygger skelet til hus

Fælleshusforsikring

Forsikringen dækker haveforeningens fælleshus(e). Den har følgende dækningsmuligheder, som foreningen frit kan sammensætte efter behov:

 • Brand, el-skade og grundejeransvar
 • Bygningskasko
 • Løsøre
Nyttehave, mennesker, blomster

Forsikringsgrundpakke

Forsikringen er målrettet bestyrelserne i haveforeningerne og dækker:

 • Bestyrelsesansvar
 • Underslæb
 • Netbank
 • Erhvervsansvar
Lommeregner, forsikring

Rådgiveransvarsforsikring

Forsikringen dækker ansvar for rådgivningsfejl ved anke og/eller vurderingsarbejde for foreningen.

To medlemmer, trækvogn, afklip fra haven

Kollektiv ulykkesforsikring

Forsikringen dækker haveforeningens medlemmer samt ægtefæller/samlevere, hvis de ved et uheld kommer til skade under fællesarbejde for haveforeningen.

Retshjælpsforsikring

Forsikringen dækker rimelige sagsomkostninger til advokat i de tilfælde, hvor der er opstået en uenighed i juridisk forstand.

Retshjælp, advokat, lov
Kolonihave,havearbejde,trillebør,falder,uheld

Arbejdsskadeforsikring

Denne forsikring er lovpligtig i de tilfælde, hvor arbejdet, der udføres, er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Til toppen