Er du klædt på til arbejdet i haveforeningen?

Kurser

Det er vores ønske at klæde kolonihaveforeningernes bestyrelser på til de opgaver, som de varetager. Vi afholder kurser for at sikre, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem er godt rustet til rollen.

Under hvert kursus nedenfor finder du en beskrivelse samt skema for hvor og hvornår, vi afholder kurserne. Tilmelding foregår på Foreningsportalen og kan kun ske via bestyrelsesformanden i haveforeningen. 

Hanne Olsen Sekretær og kursuskoordinator

Kursuskalender

Modul 2: Bestyrelsens opgaver

Administration, sagsbehandling, ulovligt byggeri, tilsyn, vurdering og salg, regler for foreningens område og havelodder

Tilmeldingsfrist: 15. maj 2022
 • Live webinar
 • Online
 • 19:00 – 21:00
Grundlæggende kassererkursus – aflyst pga. for få tilmeldte

Kurset henvender sig til dig, der aldrig har haft med regnskab at gøre. Her beskæftiger vi os med debet og kredit samt hvad der ligger til grund for regnskabet. Vi kommer også ind på, hvordan du kan skelne imellem resultat (indtægt og udgifter) og balance (aktiver og passiver).

Tilmeldingsfrist: 18. april 2022
 • Kursus
 • Scandic Odense
 • 10:00 – 16:00
Revisorkursus – aflyst pga. for få tilmeldte

Kurset henvender sig til dig, der (af din forening) er blevet valgt som intern revisor, bilagskontrollant, eller en anden titel for samme funktion. Kurset vil også være relevant for kasserere i forhold til at få et godt samarbejde med de interne revisorer, som er blevet valgt af medlemmerne som en kontrolfunktion.

Tilmeldingsfrist: 18. april 2022
 • Revisorkursus
 • Scandic Odense
 • 10:00 – 15:00
Modul 4: Persondata i haveforeninger

Tilmeldingsfrist: 24. maj 2022
 • Live webinar
 • Online
 • 19:00 – 21:00
Konflikthåndtering – Aflyst pga. for få tilmeldte

Kurset er et tilbud til dig/jer, der oplever konflikter og mangel på gensidig forståelse i haveforeningen. Det kan være internt i bestyrelsen, mellem medlemmerne eller mellem bestyrelsen og medlemmerne.

Tilmeldingsfrist: 26. april 2022
 • Konflikthåndtering
 • Scandic Hvidovre
 • 10:00 – 16:00
Modul 2: Bestyrelsens opgaver

Administration, sagsbehandling, ulovligt byggeri, tilsyn, vurdering og salg, regler for foreningens område og havelodder

Tilmeldingsfrist: 07. juni 2022
 • Live webinar
 • Online
 • 19:00 – 21:00
Modul 1 – Kolonihaveforeningens organer – STADIG LEDIGE PLADSER! Ved interesse kontakt os på mail

Regler for haveforeningen (foreningsret), generalforsamling, dirigent, revisor og bestyrelse.

Tilmeldingsfrist: 07. juni 2022
 • Kursus
 • Sjælland
 • 10:00 – 15:00
Modul 3: Bestyrelsen og forholdet til medlemmer – STADIG LEDIGE PLADSER! Ved interesse kontakt os på mail

Venteliste, optagelse af medlemmer og lejer 2, rettigheder, pligter, ophør af medlemskab

Tilmeldingsfrist: 07. juni 2022
 • Kursus
 • Scandic Aarhus Vest
 • 10:00 – 15:00
Til toppen