Sådan er vi opbygget

Vi er en medlemsstyret og politisk uafhængig organisation. Vores højeste myndighed er kongressen, som mødes hver 3. år.
Hovedbestyrelsen har ansvaret for den overordnede politiske ledelse imellem kongresserne.

Mormor,mor,børnebørn,have,sommer,kolonihave

Haveforeninger, bestyrelser og medlemmer

Kolonihaveforbundet er et fællesskab af 400 haveforeninger. De 400 haveforeninger råder over ca. 40.000 kolonihaver på landsplan.

Hver haveforening har en bestyrelse, som er blevet valgt af haveforeningens medlemmer på en generalforsamling.

Både bestyrelsesmedlemmer og almindelige medlemmer kan blive valgt til at arbejde i den lokale kreds.

Lokale kredse

Kolonihaveforbundets 400 haveforeninger er opdelt i 21 kredse. Kredsene består af repræsentanter fra haveforeningerne, som skal hjælpe haveforeningerne i kredsene med:

 • At implementere politiske beslutninger
 • At løse konflikter mellem medlem og haveforening
 • Byggesager
 • Vurderinger
 • Ankesager (vurderinger)
 • Havepræmiering
 • At viderebringe problemstillinger højere op i organisationen, som skal løses på landsplan

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består af repræsentanter fra kredsene, og de varetager Kolonihaveforbundets ledelse imellem kongresserne. De har bl.a. følgende opgaver:

 • Godkender budget og regnskab
 • Fastsætter kontingent og honorar
 • Indstiller kongresforslag
 • Sætter den politiske retning for Kolonihaveforbundet
 • Drøfter og forsøger at løse landsdækkende problemstillinger
Konferencebord,møde,samtale.ideer,kolonihave

Forretningsudvalget

Forretningsudvalgets medlemmer bliver valgt blandt Hovedbestyrelsens medlemmer.
Udvalget mødes omtrent hver måned og har, sammen med forbundskontorets ledelse, ansvar for den løbende ledelse af forbundet.

Kongressen

Kongressen er Kolonihaveforbundets øverste myndighed. Det er her, de overordnede rammer for Kolonihaveforbundet bliver vedtaget, såsom vurderingsregler, standardforeningsvedtægt, standardlejevilkår etc.

Deltagere på kongressen er repræsentanter fra kredse og haveforeninger i hele landet.
Alle beslutninger, der vedtages her, er bindende for kredse, haveforeninger og medlemmer.
Kongressen mødes hver 3. år.

Læs også
Til toppen