Arbejdshandsker, havearbejde, kolonihave

Resultater af vores arbejde

Vi arbejder dagligt med sager for medlemmer og haveforeninger – men hvilke større forandringer har vi været med til at skabe?

Kloakering

For tiden er mange haveforeninger berørt af krav om kloakering. Kolonihaveforbundet bistår foreningerne ved at forhandle rammebetingelser med banker for at opnå rimelige lånebetingelser. Samtidig arbejder vi på det politiske plan med at få etableret en ordning, der gør det muligt at finansiere kloakering på realkreditlignende vilkår.

Regeringsudspillet 2019

I januar 2019 præsenterede den daværende regering et udspil kaldet ’Danmarks hovedstad frem mod 2030’.
Udspillet indeholdt 52 initiativer, som samlet skulle styrke hovedstadsområdet. Men med initiativerne åbnede regeringen for, at kolonihaveloven skulle have afmonteret sit varighedsbegreb, så haveforeninger kunne blive omplaceret og jorden bruges til andre formål som f.eks. boliger eller erhvervsbyggeri. 

Kolonihaveforbundet gik med det samme ind i kampen og mobiliserede både medlemmer og politikere. I juni 2019 var der folketingsvalg, og i september fik vi svar fra Erhvervsstyrelsen om, at ændringen af Kolonihaveloven ikke var på lovprogrammet til afstemning og derfor ikke var aktuelt længere.

Kolonihaveloven

Efter mange års arbejde landede vi Kolonihaveloven i 2001. Den sikrede, at hovedparten af de etablerede kolonihaver blev gjort til ”varige haver”.
Når haveforeninger har status som varige, kan kommunen eller andre ikke nedlægge dem, med mindre der er “væsentlige, samfundsmæssige hensyn, der gør det nødvendigt”. Med det menes, at jorden KUN kan inddrages, hvis formålet ikke kan realiseres et andet sted. Dette kan eksempelvis være en motorvej, der på ingen måde kan placere anderledes. Det betyder også, at HVIS en haveforening skal nedlægges pga. et samfundsmæssigt hensyn, så skal haveforeningen rykkes til et andet sted.

Markedslejen

Et andet af vores indsatsområder er spørgsmålet om markedsleje. Princippet om, at kommunerne skal udleje kolonihavejord til markedsleje, blev fastslået ved en afgørelse fra Statsforvaltningen i 2009. Vi har efterfølgende med stor succes arbejdet for vedtagelsen af den nye lov, der kom i 2013, og som giver de offentlige udlejere mulighed for at udleje til en pris under markedslejen.

Til toppen