Dit medlemskab

Som medlem af vores organisation er du en aktiv støtte i vores arbejde med at bevare grønne og rekreative kolonihaver for alle borgere på tværs af socioøkonomiske skel.

Vi er bygget på medlemsdemokrati

Kolonihaveforbundet er bygget på medlemsdemokrati. Det betyder, at du har mulighed for at præge din lokale haveforening ved at stemme til generalforsamlingerne. De bestyrelsesmedlemmer, som du og dine naboer har valgt i foreningen, har en stemme i landets kredse og videre op i hovedbestyrelsen. Dit engagement i din haveforening er altså med til at præge Kolonihaveforbundets fokusområder og arbejde.

Dit kontingent

Som medlem betaler du kontingent til din haveforening, og da din haveforening er medlem af Kolonihaveforbundet, betaler du også kontingent til os og din kreds. Det er ikke altid til at se på din opkrævning, hvis ikke din haveforening bruger udspecificeret beløb.

Kontingentet til Kolonihaveforbundet udgøres af to beløb:

  • Det ene er på 355 kr. årligt (i 2024)*. Den del af kontingentet administreres af forbundskontoret (se, hvad vi bruger pengene på her).
  • Det andet er dit kontingent til din lokale kreds. Dette beløb fastsætter kredsen selv, og det varierer, alt efter hvilken kreds du tilhører.

*Kontingentsatsen indeksreguleres, og derfor kan vi ikke sige, om prisen ændrer sig en smule i kommende år.

Fakta

  • Det er kun haveforeningen, og ikke enkeltpersoner, der kan blive medlem.
  • Da det er din haveforening, der er medlem af Kolonihaveforbundet, fordeler haveforeningen kontingentet på alle haverne.
  • Dit medlemskab af Kolonihaveforbundet ophører, når du ikke længere har din have.

Det dækker dit kontingent over

Forbundskontoret administrerer dit kontingent til Kolonihaveforbundet. Her kan du læse mere om, hvilke opgaver der dækkes af dit årlige kontingentbidrag.

Til toppen