notesblok, blyant, skrive

Vurderingsfunktionen

Kongressen i 2018 besluttede, at der fremadrettet skal være mere fokus på vurderingspersoners kompetencer. De etablerede derfor en vurderingsfunktion, som har til opgave at understøtte vurderingspersoner og deres kompetencer på landsplan. Vurderingsfunktionens opgaver varetages af et udvalg kaldet VUU (VurderingsUndervisningsUdvalget).

Hvad betyder det for jer?

De vigtigste ændringer for medlemmer, foreninger og vurderingspersoner er:  

  • Henvendelser vedr. vurderinger og vurderingsregler skal sendes til: vurdering@kolonihave.dk
  • Pr. 1. januar 2020 er det vurderingsfunktionen, der tildeler rettigheder til Vurderingssystemet. Bestyrelsen vil ikke længere have mulighed for at tildele rettighederne. En person får rettigheder til systemet, hvis han/hun opfylder de krav, som der er til vurderingspersoners kompetencer (se det vedhæftede dokument i mailen)

Læs mere her

pdf §
Vurdering af kolonihave Hovedbestyrelsens retningslinjer for vurderingsfunktionen
pdf
Vurdering af kolonihave Vurderingsfunktionen – kort fortalt
pdf
Vurdering af kolonihave Vurderingsfunktionens tilbud og hjælp til kredse
pdf
Vurdering af kolonihave Vurderingsfunktionen – en Power Point

Til toppen