Vurderingsregler

Alle medlemmer af Kolonihaveforbundet er underlagt Kolonihaveforbundets vurderingsregler, som betyder, at et kolonihavehus ikke kan sælges eller overdrages, uden at huset er blevet vurderet. Selv om reglerne er gældende for alle, så kan der godt være forskellige regler for byggeri mv., afhængig af, hvornår byggeriet er opført. Der kan også være forskellige regler for haver på lejet jord og for andelshaver.

Formålet med vurderingsreglerne

Formålet med vurderingsreglerne er at fastsætte en maksimal tilladt salgspris, som ikke kan overskrides. Fastsættelse af maksimalpriser sker for at undgå at kolonihavehuse bliver solgt til en pris, som ikke er udtryk for husets aktuelle værdi, men som snarere betales, fordi brugsretten til havelodden er attraktiv. Det betyder, at du ikke kan forvente at tjene penge på dit kolonihavehus.

Man kan sammenligne det lidt med at købe en bil. Du har glæde af bilen, så længe du har den, men den falder formentlig i værdi undervejs, og du kan ikke forvente at få de penge igen, som du har brugt på den. Sådan er det også med kolonihavehuse, og det skal du have med i dine overvejelser, når du bygger nyt eller renoverer et kolonihavehus.

Vurderingsfunktionen

Kongressen i 2018 besluttede, at der fremadrettet skal være mere fokus på vurderingspersoners kompetencer. De etablerede derfor en vurderingsfunktion, som har til opgave at understøtte vurderingspersoner og deres kompetencer på landsplan. Vurderingsfunktionens opgaver varetages af et udvalg kaldet VUU (VurderingsUndervisningsUdvalget).

Hvad betyder det for jer?

De vigtigste ændringer for medlemmer, foreninger og vurderingspersoner er:  

  • Henvendelser vedr. vurderinger og vurderingsregler skal sendes til: vurdering@kolonihave.dk
  • Pr. 1. januar 2020 er det vurderingsfunktionen, der tildeler rettigheder til Vurderingssystemet. Bestyrelsen vil ikke længere have mulighed for at tildele rettighederne. En person får rettigheder til systemet, hvis han/hun opfylder de krav, som der er til vurderingspersoners kompetencer (se det vedhæftede dokument i mailen)

Læs mere her

pdf §
Vurdering af kolonihave Hovedbestyrelsens retningslinjer for vurderingsfunktionen
pdf
Vurdering af kolonihave Vurderingsfunktionen – kort fortalt
pdf
Vurdering af kolonihave Vurderingsfunktionens tilbud og hjælp til kredse
pdf
Vurdering af kolonihave Vurderingsfunktionen – en Power Point
pdf
Køb og salg af kolonihave, Vurdering af kolonihave Vejledning til køber og sælger om vurdering af kolonihave

Vejledning om vurdering for vurderingsudvalg, købere og sælgere

Til toppen