Vandkande, vande, bed

Det arbejder vi for

Vi arbejder for medlemmernes interesser i alle spørgsmål af betydning for kolonihavebevægelsen

Socialt sigte

Det skal være muligt for folk med beskedne indtægter at få have. Udover at vores medlemmer betaler under markedspris i leje for jorden, så sikrer vores vurderingsregler, at man ikke kan tjene penge på at eje et kolonihavehus. På den måde bliver haverne også en mulighed for dem, der ikke har en høj indkomst.

Grønne områder

De grønne områder skal sikres og behandles, så de fortsat kan være til rådighed som værdifulde, rekreative områder i og omkring vores byer. Vi er med til at gøre Danmark grønnere, vi beskytter vores kolonihavearealer og sikrer, at de bliver benyttet på en bæredygtig måde.

Fællesskab

Vores medlemmer har frihed i egne haver og kan samtidig træde uden for lågen og deltage i et fællesskab, der er ganske særligt. I en verden med mere fokus på individet, er fællesskabet i foreningerne noget helt unikt, som vi skal værne om.

Fællesskabet er fundamentet for hele vores organisation. Igennem vores ydelser og nu også mere fokus på kommunikation imellem forbund og foreninger, arbejder vi på at lette mange af foreningernes opgaver, så der er mere plads til at dyrke fællesskabet. 

Forskellighed

Mennesker er forskellige og har forskellige behov. Det må haverne gerne afspejle.
Et af vores fokusområder er at finde nye, alternative haveformer. Det kan være midlertidige haver til studerende eller andre, der ikke har behov for eller økonomi til en almindelig kolonihave. Det kan også være “blå haver” – som er haver i vand eller fælleshaver, som ikke bliver opdelt i havelod. 

Til toppen