Politiske udvalg

Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse har nedsat en række udvalg. Udvalgene arbejder for at udvikle og drive Kolonihaveforbundet fremad igennem en række fokusområder. Vi har eksempelvis et miljøudvalg, der skal understøtte og udvikle Kolonihaveforbundets grønne profil. Vi har også et strategi-, visions- og missionsudvalget, der skal udarbejde den unikke strategi for Kolonihaveforbundet og udvikle forholdet mellem medlemmer og organisationen.

Kongresudvalget

Udvalgets medlemmer arbejder med at tilrettelægge den næstkommende kongres. Vi afholder kongres hvert 3. år.

Konsulentudvalget

Konsulentudvalget er et forum og et koordinerende organ for vores tilknyttede havekonsulenter. Samtidig står de for den årlige havepræmiering.

Købs- og salgsudvalget

Udvalget er nedsat til at drøfte de eksisterende regelsæt, dokumenter, processer og systemer, der påvirker køb og salg af kolonihaver – herunder også vurdering.

Derudover skal udvalget udarbejde kongresforslag om forenklet vurdering.

Miljøudvalget

Formålet med udvalget er at understøtte og udvikle Kolonihaveforbundets grønne profil, herunder skabe en vidensbank samt videreformidle relevant information og redskaber om emnet til foreninger og medlemmer.

Blomster og bier
Havegang, sti, kolonihaver

Strategi-, visions- og missionsudvalget

SVM er nedsat for at udarbejde den unikke strategi for Kolonihaveforbundet, herunder udvikling af organisationen og forholdet mellem medlemmer og øverste led af organisationen.

Kvinde, drivhus, havebladet, medlemsblad

Marketings-, kommunikations- og redaktionsudvalget

Formålet med udvalget er at arbejde med synlighed af Kolonihaveforbundet gennem forskellige marketings- og kommunikationstiltag på forbundets kanaler samt medlemsblad.

Lommeregner,forsikring,økonomi,regnskab,kolonihave

Vurderings- og undervisningsudvalget

Udvalget skal sikre ensartethed i vurderingerne på landsplan samt fastlægge behov for kompetenceudvikling hos vurderingspersoner i foreninger og kredse. Udvalget skal fastlægge, hvordan dette behov dækkes, f.eks. via kurser, vejledninger, video-læring mv.

Til toppen