Laptop står åben på skrivebord med kaffekop og mobiltelefon

Hvem er vi, og hvad laver vi?

Forbundskontoret er et sekretariat af ansatte, der hjælper medlemmer og de politisk valgte (altså Kolonihaveforbundet) med at løse forskellige udfordringer. Sammen med forretningsudvalget varetager kontoret den daglige ledelse af forbundet ud fra de retningslinjer, som kongressen og hovedbestyrelsen sætter.

Hvem er på forbundskontoret?

Forbundskontorets ledelse består af sekretariatslederen og den politisk valgte forbundsformand. Derudover har kontoret ansat personale, der hjælper medlemmer, haveforeningernes bestyrelser, kredse, udvalg, hovedbestyrelse og kongres med deres arbejde.

Hvad laver de ansatte på forbundskontoret?

  • Tager kampe med politikere og myndigheder om medlemmernes vilkår
  • Udformer vejledninger og skabeloner, der understøtter bestyrelsernes arbejde i haveforeningerne
  • Udformer og afholder kurser for haveforeningernes bestyrelser
  • Hjælper haveforeninger med deres økonomi (igennem Foreningsservice Økonomi)
  • Holder haveforeningerne opdaterede om seneste nyt i forbundet via hjemmesiden, nyhedsmails og Facebook
  • Sikrer, at de beslutninger, der er vedtaget politisk, bliver implementeret i arbejdsgange og dokumenter

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Forbundskontorets ansatte arbejder med økonomi, IT, administration, jura, og kommunikation. Find den rette afdeling på forbundskontoret via knappen herunder.

Til toppen