Retshjælpsforsikring

Udgifter til en advokat kan ofte være høje og det kan være voldsomt, hvis pengene skal tages ud af haveforeningens budget

Forsikringen dækker

Forsikringen dækker omkostninger til en advokat i de tilfælde, hvor der er opstået en *tvist/uenighed i juridisk forstand.

Forsikringen dækker op til 100.000 kr./skade og i alt pr. forsikringsår.

*Tvist i juridisk forstand

Kan være konflikter, som kan blive til et civilretsligt søgsmål, der kan ende i domstolene. Det kunne eksempelvis være:

  • En ekstern håndværker, som udfører arbejde for foreningen, hvor foreningen efterfølgende ikke mener, at arbejdet er udført ordentligt
  • En vognmand, der kommer til at ødelægge foreningens hæk
  • Problemer med kontrakter
  • Tvister med udlejer
  • Køberetslige krav

Særligt om denne forsikring
For at kunne få denne forsikring er det et krav, at I har forsikringsgrundpakken. Retshjælpsforsikringens ramme er advokatbistand og den dækker derfor ikke et evt. erstatningsansvar.

Tilmelding

Udfyld tilmeldingsblanketten længere nede på siden og send den til christian.tornberg@soderbergpartners.dk

Pris

Pris 2024: 2.704 kr.

Anmeld skade

Alle skader kan anmeldes direkte på mail eller telefon.

Direkte telefon 33 36 95 97
E-mail: claim-dk@hdi-specialty.com

Ved nye skader: Oplys foreningens navn samt kreds-, forenings- og policenummer.
Ved igangværende skader: Oplys venligst skadesnummer.

Postadresse: HDI
Langebrogade 3F
1411 Kbh K

Relevante dokumenter

Afsnit på denne side

Kontakt forsikringsmægler

Christian Tornberg

Hvis du har generelle spørgsmål, spørgsmål til din forsikring eller kunne tænke dig at høre mere om
muligheder, er du velkommen til at kontakte:

Christian Tornberg
Forsikringsmægler
Tlf. 6087 2929
christian.tornberg@soderbergpartners.dk

word
Forsikring Retshjælpsforsikringen 2024 – Tilmeldingsblanket
pdf
Forsikring Retshjælpsforsikring – forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikring

pdf
Forsikring Retshjælpsforsikring – Police

Police for retshjælpsforsikring

Til toppen