Kollektiv ulykkesforsikring

Forsikringen dækker alle, der kommer til skade under fællesarbejde i haveforeningen.

Forsikringen dækker

Forsikringen dækker kollektivt haveforeningens medlemmer samt deres ægtefæller eller samlevere. Forsikringen dækker de ulykkestilfælde, der kan indtræffe ved fællesarbejde for foreningen.

Det er en forudsætning for dækningen, at arbejdet er igangsat på foreningens initiativ, og at ulykken ikke er omfattet om lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

I kan læse mere under “relevante dokumenter”.

Tilmelding

Udfyld tilmeldingsblanketten længere nede på siden og send den til christian.tornberg@soderbergpartners.dk

Pris

Pris 2024: 2.493 kr.

Anmeld skade

Alle skader kan anmeldes direkte på nedenstående mail eller telefon.

Direkte telefon: 57 66 62 60
E-mail: skade.erhverv@almbrand.dk
Website: www.almbrand.dk

Ved nye skader: oplys foreningspolicenummer
Ved igangværende skader: Oplys skadesnummer

Relevante dokumenter

Afsnit på denne side

Kontakt forsikringsmægler

Christian Tornberg

Hvis du har generelle spørgsmål, spørgsmål til din forsikring eller kunne tænke dig at høre mere om
muligheder, er du velkommen til at kontakte:

Christian Tornberg
Forsikringsmægler
Tlf. 6087 2929
christian.tornberg@soderbergpartners.dk

word
Forsikring Kollektiv ulykkesforsikring 2024 – Tilmeldingsblanket
pdf
Forsikring Kollektiv ulykkesforsikring – Police

Police for kollektiv ulykkesforsikring

pdf
Forsikring Kollektiv ulykkesforsikring – forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser for kollektiv ulykkesforsikring

Til toppen