Forsikringsgrundpakke

Bestyrelsen driver haveforeningen økonomisk og administrativt og har dermed et stort ansvar.

Forsikringen dækker

Bestyrelsesansvar
Dækker erstatningsansvar for nuværende, tidligere og fremtidige bestyrelsesmedlemmer. Samtidig dækker forsikringen advokatbistand i de situationer, hvor bestyrelsen oplever ubegrundet søgsmål; dvs. søgsmål, hvor der (ifølge loven) ikke er grundlag for en sag.
Forsikringen dækker op til 1.000.000 kr./skade og 5.000.000 kr./forsikringsår

Underslæb
Dækker foreningens formuetab, hvis en betroet ansat eller medlem uretmæssigt bruger foreningens penge, som vedkommende har haft adgang til.
Forsikringen dækker op til 500.000 kr./skade og 2.000.000 kr./forsikringsår.

Netbank
Dækker, hvis en tredjemand tilegner sig uautoriseret adgang til foreningens netbank, f.eks. via phishing, og har held med at føre midler ud af foreningens konti.
Forsikringen dækker op til 500.000 kr./skade og 2.000.000 kr./forsikringsår.

Erhvervsansvar
Dækker, hvis foreningen er erstatningsansvarlig for personskade eller skade på ting, når det sker i forbindelse med foreningens aktiviteter. Forsikringen dækker et evt. ansvar for tilskadekomst på fællesarealer, legeplads eller skade sket ved uregistrerede arbejdsmaskiner under 20 HK. Hvis I har maskiner over 20 HK, kan I kontakte Din Forsikringsmægler for individuel forsikring.
Forsikringen dækker op til 10.000.000 kr./skade og i alt pr. forsikringsår.

Afsnit på denne side

Kontakt forsikringsmægler

Christian Tornberg

Hvis du har generelle spørgsmål, spørgsmål til din forsikring eller kunne tænke dig at høre mere om
muligheder, er du velkommen til at kontakte:

Christian Tornberg
Forsikringsmægler
Tlf. 6087 2929
christian.tornberg@soderbergpartners.dk

Tilmelding

Udfyld tilmeldingsblanketten længere nede på siden og send den til christian.tornberg@soderbergpartners.dk

Pris

Pris 2024: 1.866 kr.

Anmeld skade

Alle skader kan anmeldes direkte på mail eller via telefon.

Telefon direkte: 33 36 95 97
E-mail: claim-dk@hdi-specialty.com

Ved nye skader: Oplys foreningens navn samt kreds-, forenings- og policenummer.
Ved igangværende skader: Oplys venligst skadesnummer.

Postadresse: HDI- Gerling
Indiakaj 6, 1 sal
2100 Kbh Ø

Relevante dokumenter

word
Forsikring Forsikringsgrundpakke – tilmeldingsblanket 2024

Tilmeldingsblanket og blanket til ændringer i eksisterende aftale

pdf
Forsikring Bestyrelsesansvar – forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser for bestyrelsesansvar

pdf
Forsikring Erhvervsansvar – forsikringsbetingelser

Betingelser for erhvervsansvarsforsikring

pdf
Forsikring Underslæb og netbank – forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser for underslæb og netbank

pdf
Forsikring Forsikringsgrundpakken – Police

Police for forsikringsgrundpakken

Til toppen