Kollektiv bygningsforsikring

Bygningsforsikringen dækker dit kolonihavehus ved brand, el-skade, tyveri og har yderligere kasko og grundejeransvar i forsikringspakken.

Forsikringen dækker

Forsikringen dækker bygning til nyværdi og indbo ud fra den valgte forsikringssum.
Forsikringen indeholder:

  • Brand, el-skade og grundejeransvar
  • Bygningskasko: Storm, skybrud, *tøbrud, *udstrømning af væsker, pludselig skade, tyveri og hærværk
  • Indbo: Værdi af inventar, redskaber osv.

Tilmelding

Det er forbundskontoret, der har forhandlet priserne, men det er din bestyrelse i haveforeningen, der kan stille forsikringen til rådighed for medlemmerne og stå for til- og afmelding samt opkrævning af haver.

Særligt for denne forsikring
Bygningsforsikringen er en samlet pakke og det er et krav, at minimum 10 haver i foreningen ønsker forsikringerne for, at man som haveforening kan optages. Når der er 10 tilmeldte haver, kan det enkelte medlem løbende tilmelde sig aftalen via sin foreningsbestyrelse.

Du finder tilmeldingsblanketten længere nede på siden.

Pris

Afsnit på denne side

Ordforklaring

*Tøbrud

Når sneen smelter meget hurtigt, fordi minusgrader hurtigt bliver til plusgrader, og der af den årsag trænger vand ind i bygningen.

*Udstrømning af væske

Du har sikkert hørt, at det er Udstrømning af væsker sker typisk ved, at der sker brud på et rør og vandet løber ud i køkken, stue osv. Det kan også være at vaskemaskineslangen hopper af og vandet løber ud i ejendommen. Det centrale ord er “udstrømning”, da forsikringen ikke dækker, hvis noget har stået og dryppet.

Kontakt forsikringsmægler

Christian Tornberg

Hvis du har generelle spørgsmål, spørgsmål til din forsikring eller kunne tænke dig at høre mere om
muligheder, er du velkommen til at kontakte:

Christian Tornberg
Forsikringsmægler
Tlf. 6087 2929
christian.tornberg@soderbergpartners.dk

Dækning i den kollektive bygningsforsikringMaks. Pris pr. 01.04. 2024 – 31.03. 2025
Brand, el-skade, grundejeransvar0-30 m2444 kr.
30-40 m2587 kr.
40-50 m2591 kr.
50-60 m2601 kr.
60-70 m2607 kr.
Bygningskasko0-30 m2606 kr.
30-40 m2702 kr.
40-50 m2733 kr.
50-60 m2785 kr.
60-70 m2797 kr.
IndboOp til 75.000 kr. værdi343 kr.
75.000 -150.000 kr. værdi417 kr.
150.000 – 300.000 kr. værdi486 kr.
300.000 – 500.000 kr. værdi576 kr.

Anmeld skade

Du skal selv anmelde skader eller brand.
Alle skader kan anmeldes direkte på nedenstående mail eller telefon:

Telefon direkte: 57 66 62 30
E-mail: skade.erhverv.bygning@almbrand.dk
Website: www.almbrand.dk

Ved nye skader: oplys foreningspolicenummer
Ved igangværende skader: Oplys skadesnummer

Postadresse:
Alm. Brand
Margrethe Pladsen 4
8000 Århus C
Att: Erhvervsskade

Relevante dokumenter

word
Forsikring Kollektiv bygningsforsikring 2024 – Tilmeldingsblanket
pdf
Forsikring Kollektiv bygningsforsikring 2024-2025 – Tilbud

Tilbud om kollektiv bygningsforsikring

pdf
Forsikring Kollektiv bygningsforsikring – forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser for kollektiv bygningsforsikring

pdf
Forsikring Bygningsbrand, kasko og indbo – forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser for bygningsbrand, kasko og indbo

pdf
Forsikring Sådan opsiger du din eksisterende forsikring
Til toppen