Forbundet kræver svar på København Kommunes dyre kloakeringsprojekt

Af Nanett Paameyer Winkler – Kommunikationschef |

Kolonihaveforeninger i København skal kloakeres for at beskytte miljøet, men til en pris der kan være 10 gange dyrere end i andre kommuner med tilsvarende kloakeringsprojekter. Kolonihaveforbundet kræver nu svar fra Københavns Kommune.

OPP-samarbejde udløser voldsom merudgift

Da kloakeringsprojektets blev igangsat, var det med lovning på, at kommunen ville afsøge den billigst mulige model for kloakering med henblik på økonomisk ansvarlighed. Her henvises til et beslutningsreferat fra Københavns Borgerrepræsentation d. 8. oktober 2020: ”Der skal findes en løsning på lovliggørelse af kolonihaverne i København, som opfylder kravene, men samtidig er mindst mulig indgribende over for kolonihavelejerne.”

Nu står kolonihavelejere i København imidlertid til at skulle betale en formue for kloakering, efter at Teknik- og Miljøforvaltningen har valgt at gennemføre projektet i et eksternt OPP-samarbejde (offentligt-privat-partnerskab). Mens Københavns Kommune kan se frem til en nettoindtægt på et trecifret millionbeløb, skal havelejerne betale et årlig 2 pct. afkast, som intet har med det kommunale krav om kloakering at gøre.

Som konsekvens af denne høje merudgift kan man frygte, at de ældre blandt vores medlemmer må opsige deres lejemål og videregive det til bedre bemidlede borgere.”

– Karsten Kehlet, forbundsformand

Urimelig prisforskel

Vi har udregnet, at prisen for en kloakering i Aarhus inkl. forrentning på 5 pct. i 30 år vil ende med en udgift pr. havelod på i alt 57.245,96 kr. Prisen for en kloakering i København inkl. estimerede afkastkrav, tilbagekøbsbetaling og nettoindtægt for kommunen vil derimod ende med en udgift på omtrent 500.000 kr. pr. havelod – med tilbagebetaling over 70 år. 

Med de tal bliver en kloakering af et havelod i Københavns Kommune altså 10 gange så dyr, som det ville have været ved en traditionel entreprise – som de f.eks. har valgt i Aarhus. Derfor står Kolonihaveforbundet uforstående overfor kommunens valg af denne OPP-model.

Hvor er hensynet til kolonihavelejerne

For Kolonihaveforbundet virker det til, at Københavns Kommune helt har glemt det centrale hensyn bag dannelse af kolonihaverne – nemlig at de primært er et fristed til rekreation for den lavere lønnede del af befolkningen. 

Mange af forbundets ældre medlemmer nyder deres pensionisttilværelse i deres haver, men den nye kloakeringsaftale tager ikke hensyn til deres økonomiske situation. Formanden for Kolonihaveforbundet, Karsten Kehlet, udtaler: “Som konsekvens af denne høje merudgift kan man frygte, at de ældre blandt vores medlemmer må opsige deres lejemål og videregive det til bedre bemidlede borgere.”

I Kolonihaveforbundet undres vi særligt over, at det netop er et rødt flertal på rådhuset, der lige nu er i gang med at tvinge de mest ressourcesvage borgere ud af deres haver.  

Forbundet udfordrer politikernes beslutning

Kolonihaveforbundets formand og kredsformand Amy Lauridsen har taget sagen i egne hænder ved at sende et 5-siders langt brev til kommunens toppolitikere og relevante udvalg. Brevet sætter fokus på den åbenlyse økonomiske uansvarlighed i kloakeringsprojektet og opfordrer politikerne til at revurdere deres beslutning om OPP-modellen.

Som Karsten Kehlet udtaler: ”Grundtanken om kolonihaver for almindelige mennesker skal opretholdes”. Derfor agter Kolonihaveforbundet at følge sagens udvikling tæt og har i skrivende stund sammen med forbundets advokat aftalt et møde med Københavns Ejendomme & Indkøb for at udføre en grundig gennemgang af beregningsgrundlaget for projektet.

Se også
Til toppen