Blog

Haveforeningen Langmarken 1916: dedikeret til bæredygtighed

Af Nanett Paameyer Winkler – Kommunikationschef |

I en verden, der skriger efter bæredygtighed og respekt for naturen, har haveforeningen Langmarken 1916 taget udfordringen op med beslutsomhed og nytænkning. Et initiativ, der startede som en hvisken om bæredygtighed og vild natur, er nu blevet til en brølende succes.

Allerede i 2021 begyndte medlemmer af H/F Langmarken at hviske om vild med vilje, bæredygtighed, biodiversitet og permakultur. Alle de fine ord, der i bund og grund handler om det samme: respekt for naturen.

Thorvald Jepsen, medlem af aktivitetsudvalget, og Martin Buch, formand for foreningen, har sat sig for at fortælle om foreningens bæredygtige rejse, der forhåbentlig bringer dem nærmere deres mål: At blive Nørrestrands grønne hjerte. At være biotopens skovbryn og skovlysninger. Det er en ambition, foreningen tager alvorligt.

Det begynder med os selv

Forandring begynder indefra. I 2022 kastede H/F Langmarken et kritisk blik på deres interne regler og besluttede at fjerne dem, som modarbejdede biodiversitet og bæredygtighed. Foreningen havde bl.a. en regel om, at hækkene skulle beskæres i slutningen af juni og igen i september. En praksis, der forstyrrede ynglende fugle og dyreliv. Foreningen besluttede derfor at afskaffe juni-klipningen for at beskytte det skrøbelige økosystem – dog med undtagelse af klipningen ud mod veje og stier.

Foreningens tidligere regel, der forbød naturhaver, blev ligeledes afskaffet og erstattet med den mere imødekommende regel: “Biodiversitetsbede er tilladt”. Haveforeningens regler har på den måde udviklet sig fra at begrænse til at fremme mangfoldighed i haven.

H/F Langmarken har også taget hensyn til bæredygtighed i deres fællesaktiviteter ved at indføre en politik om udelukkende at servere økologiske drikkevarer og fødevarer samt afskaffe engangs- og plastikservice i deres fælleshus.

”Måske appellerer vores initiativer til de yngre aldersgrupper?”

– Martin Buch, formand

Inkluderende bestyrelse

På foreningens seneste generalforsamling blev der valgt en bestyrelse på fem personer, som vedtægterne foreskriver det. Men da interessen for at deltage i bestyrelsesarbejdet var så stor, valgte foreningen helt ekstraordinært at udvide bestyrelsen med fire suppleanter.

For at skabe mere åbenhed omkring beslutningsprocesserne har foreningen ydermere valgt at introducere åbne bestyrelsesmøder, hvor suppleanter og andre aktive medlemmer bydes velkommen til at deltage.

Thorvald Jepsen nyder udsigten til et smukt bed af vilde blomster fra sin kolonihave.

Succes med at aktivere medlemmer

I en tid, hvor mange bestyrelser kæmper med at tiltrække yngre medlemmer, har H/F Langmarken formået at bryde normen: “Tre af vores bestyrelsesmedlemmer samt alle suppleanter er under 40 år. Måske appellerer vores initiativer til de yngre aldersgrupper?” spørger Martin retorisk.

Generelt oplever den horsensianske haveforening stor succes med at aktivere dets medlemmer. “Over halvdelen af vores medlemmer har deltaget i de bæredygtige aktiviteter på den ene eller anden måde,” udtaler Martin. Samtidig indrømmer han, at det naturligvis kræver dedikerede ildsjæle at igangsætte større projekter.

“Bæredygtighed handler også om socialt samvær.”

– Thorvald Jepsen

Attraktivt fællesarbejde

Det høje engagement fra foreningens medlemmer afspejles tydeligt i deres kollektive arbejdsindsats, som de har formået at gøre langt mere tillokkende. Foreningen har bl.a. redefineret begrebet fra “pligtarbejde” til “fællesarbejde”. “Ord skaber virkelighed,” påpeger Thorvald og uddyber, hvordan deltagelsen tidligere primært var motiveret af pligt og ikke af lyst.

I dag er dynamikken en anden. Under fællesarbejdsdagene er der blevet skabt rum til pauser med gode snakke og hyggeligt samvær, toppet med en fællesmiddag som afslutning. Interessen for fællesskabsindsatsen er steget markant, og det er ikke usædvanligt, at deltagerne bliver hængende efter ”fyraften”, fortæller Thorvald og fortsætter: “Bæredygtighed handler også om socialt samvær.”

Dedikeret arbejdsgruppe

Med en økonomisk støtte fra foreningen “Bæredygtige Projekter Horsens” skaffede haveforeningen sig en startkapital og etablerede en dedikeret arbejdsgruppe med ansvar for planlægning af foreningens “store transformation” mod en mere bæredygtig kurs.

I samråd med bestyrelsen blev der bl.a. købt 4 kg økologiske blomsterfrø bestående af en blanding af hjemmehørende arter, som blev uddelt til medlemmerne ved den næste generalforsamling. “Næste år regner vi med, at det eksploderer i et blomsterhav til glæde for insekter og sommerfugle,” fortæller en begejstret Thorvald.

4 kg. økologiske blomsterfrø med en blanding af hjemmehørende arter, som foreningen delte op i mindre portioner af 60 gram, der kan dække 15 m2.
Resultatet efter foreningens nyindførte regel: Biodiversitetsbede er tilladt.

En mission om at undgå ressourcespild

Ved årets sæsonstart igangsatte foreningen opførelsen af et kvashegn, som hurtigt blev en flittigt benyttet ressource af havelejerne. “Det gør, at vi nærmer os målet om at omdanne det såkaldte haveaffald til en bæredygtig ressource, som gerne skal forblive i haveforeningen,” fortæller Martin.

Et synligt bevis på kvashegnets succes er den halvtomme container til have- og hækaffald, som nu kun er ⅓ fyldt, ift. hvad den plejer at være.

Medlemmer af haveforeningen der i fællesskab bygger et kvashegn.
Det færdige resultat af kvashegnet, placeret omkring foreningens renovationsplads.

Faktaboks

  • Haveforeningen Langmarken 1916 er en haveforening i Horsens med 64 haver.
  • Den ligger syd for Nørrestrand, som er et fredet vildt-/fuglereservat.
  • Mellem søen, engarealet og haveforeningen er der en strimmel skovbevoksning.
En halvtom container med haveaffald som resultat af et flittigt brugt kvashegn i foreningen.

H/F Langmarkens mission om at undgå ressourcespild har ligeledes materialiseret sig i foreningens helt eget genbrugsmarked, “GenBrugsen”. Her kan medlemmerne få afsat sine overskudsmaterialer og aflagte ting, så andre kan tage dem i brug og give dem nyt liv.

Haveforeningens eget genbrugsmarked, GenBrugsen.
I haveforeningen Langmarken går ingen ressourcer til spilde.


H/F Langmarkens historie viser os, at hvis vi arbejder sammen for at beskytte naturen og skabe bæredygtige fællesskaber, kan vi opbygge en grønnere og mere levedygtig fremtid. Det er en succeshistorie til inspiration for alle.

Fællesarealer i haveforeningen, der er dedikeret til at fremme biodiversiteten – og smukt er det også.

Send din historie til os

Har du gang i et spændende projekt i kolonihaven? Har I lavet noget sjovt i jeres lokale forening? Eller vil du bare gerne dele ud af din viden om bæredygtighed, biodiversitet, byggeri el.lign.? Så tøv ikke med at sende din historie ind til os!

Læs også
Til toppen