Havegang, to medlemmer

Konflikthåndtering

Om kurset

Kurset er et tilbud til dig/jer, der oplever konflikter og mangel på gensidig forståelse i haveforeningen. Det kan være internt i bestyrelsen, mellem medlemmerne eller mellem bestyrelsen og medlemmerne. 

Deltagerne vil gå fra kurset med:

  • Redskaber til at nedtrappe konflikter
  • En forståelse for, hvordan konflikter opstår og udvikler sig
  • En forståelse for egen og andres reaktioner i konflikten

Kursets indhold:

  • Velkomst, præsentation og indledning
  • Hvad er en konflikt og hvad består den af
  • Hvordan opstår og udvikler konflikter sig – konflikttrappen
  • Hvordan reagerer jeg og den anden part, når vi er i konflikt
  • Konfliktnedtrappende kommunikation

Kursusdagen består af korte oplæg, praktiske øvelser og træning. For at få mest ud af kurset vil det være godt, hvis man inden kurset forbereder et konflikteksempel, som man gerne vil dele med èn anden kursusdeltager. 

Underviser

Anne Rebsdorf eller Birgitte Ravn Olesen fra Center fra Konfliktløsning

Tilmelding

Tilmelding skal ske via Foreningsportalen af haveforeningens formand.

Til toppen