Økonomi,lommeregner

Intern revision

Om kurset

Kurset henvender sig til dig, der (af din forening) er blevet valgt som intern revisor, bilagskontrollant, eller en anden titel for samme funktion. Kurset vil også være relevant for kasserere i forhold til at få et godt samarbejde med de interne revisorer på en måde, hvor der stadigvæk er respekt for, at det er en kontrolfunktion disse personer er valgt til på medlemmernes vegne.

På kurset gennemgår vi, hvad der er den interne revisors rolle og ansvar i forhold til kassereren og resten af bestyrelsen. Vi gennemgår også hvad der er af konkrete opgaver samt hvilke handlinger en intern revisor bør foretage – både hvis alt er som det skal være, og hvis der er nogle uregelmæssigheder.

OBS Du skal medbringe en bærbar computer til undervisningen. 

Vi kommer ind på:

• Revisors rolle og ansvar
• Regnskabspraksis og god regnskabsskik
• Revisors konkrete opgaver
• Revisionsprotokol
• Handle- og sanktionsmuligheder

Underviser

Jimmy Jørgensen

Tilmelding

Tilmelding skal ske via Foreningsportalen af haveforeningens formand.

OBS. Alle planlagte kurser for intern revision for 2023 er afviklet.

Til toppen