dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Juridisk rådgivning

Regler om kolonihaver
Nogle gange er det rart at få hjælp til at afkode de regler, man kan komme i kontakt med i en haveforening, hvad enten det omhandler haveforeningens regler, kredsen eller de overordnede regler for Kolonihaveforbundet.


Forholdet mellem medlemmer, bestyrelser og forening
Uanset om du er medlem eller en del af en bestyrelse kan du ringe til os på forbundskontoret, når du har brug for hjælp til spørgsmå om eksempelvis:

 • Måden foreningen fungerer på – f.eks. regler for generalforsamlingen, bestyrelsen, dirigenter, revisorer mv.
 • Ventelisteregler
 • Overdragelse af kolonihaven
 • Køb og salg af kolonihaven
 • Rettigheder og pligter – hvad må man, hvad skal man ?

For bestyrelser kan det være spørgsmål som:

 • Hvad gør vi, hvis bestyrelsen har samarbejdsvanskeligheder?
 • Hvordan håndterer vi at sende påkrav eller påtaler ud til medlemmer, der ikke overholder haveforeningens regler eller ikke betaler deres haveleje ?
 • Hvem må man optage som medlejer eller overdrage haveloddet til?
 • Hvordan håndterer vi et salg? 

Problemer med myndigheder og udlejere
Hvis du er i bestyrelsen, hjælper vi gerne med problemstillinger i forhold til myndigheder og udlejere. Herunder:

 • Juridiske forhandlinger
 • Skriftlige oplæg og møder med myndigheder/udlejere

Dette kan vi ikke svare på
Der er problemstillinger ude i den ”virkelige” verden, som vi ikke ved noget om. Juridiske spørgsmål, som ikke naturligt hører hjemme i en interesse-organisation for kolonihaver, må man finde svar på andre steder. Det kan f.eks. være regler om:

 • Hævd
 • Vandregninger
 • Forældelse
 • Miljøregler
 • Nedsivning af spildevand på forurenet jord
 • Støjmålinger o.l.
 • Det kan desuden være spørgsmål om mangler ved huskøb og skatteregler.

Disse spørgsmål ligger udenfor Kolonihaveforbundets kompetenceområde, og vi kan derfor ikke svare på dem. Her må du spørge den relevante myndighed på området eller i øvrigt søge ekstern rådgivning. Vi kan nemlig ikke påtage os at gå ind i sager, som de enkelte medlemmer måtte have hos myndigheder og udlejere.

Vi besvarer visse typer af generelle henvendelser om byggeri, men da byggeregler ofte er af meget lokal eller teknisk karakter, henviser vi ofte til kredsen eller til den lokale byggemyndighed, da det i sidste ende er deres fortolkning, der er den gældende.


Kontakt: 
Juratelefonen har åben mandag til onsdag klokken 10.00 - 12.00 og torsdag klokken 18.00 - 20.00
Telefonnummer: 38288750 (tryk 1)
Mail: jura@kolonihave.dk
Personligt fremmøde kan kun ske efter aftale.