dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Daglig ledelse af forbundskontoret

Forbundsformanden er politisk valgt og direktøren er ansat. Som team sikrer de den politiske linje samt driften af forbundskontoret. 

Bemærk, at al kontakt til formand og direktør indledningsvis går via mailadressen: info@kolonihave.dk

 

Forbundsformanden har overordnet ansvar for: Direktøren har overordnet ansvar for:
  • Politiske forhandlinger - internt og eksternt
  • Politiske drøftelser i udvalg
  • At repræsentere Danmark og deltage aktivt i det internationale Kolonihaveforbund
  • Kontakt til pressen
  • Services finansieret af kontingentet (se her)
  • Tilkøbsydelser
  • Sekretariatsbetjening af hovedbestyrelse og udvalg
  • Intern drift samt personale