Nye dokumenter for 2023

Af Nanett Paameyer Winkler – Kommunikationschef |

Hvad er forskellen på at eje et kolonihavehus og leje et havelod? Hvordan registrerer I jeres forening i CVR-registret? Og hvad er de skattemæssige forhold vedr. frivilligt arbejde i frivillige foreninger?

Dette – og meget mere – får du svar på i vores nye juridiske dokumenter, som netop er blevet offentliggjort under dokumenter og vejledninger.Her finder du samtidig en lang række opdateringer af gældende dokumenter, der vedrører alt lige fra bestyrelsesvejledninger til vejledende foreningsvedtægter.

Opdatering af gældende dokumenter for 2023

Alle Kolonihaveforbundets dokumenter er revideret således, at de afspejler gældende regler for 2023. Ændringerne indebærer generelt tilføjelser og præciseringer ift. ny lovgivning og fortolkningsbidrag, der forhåbentlig kan hjælpe til en bedre vejledning af bestyrelser og medlemmer.

Som noget nyt har forbundskontoret valgt at udarbejde en oversigt over de vigtigste ændringer, der er blevet foretaget. Oversigten finder du her.

3 nye dokumenter

Udover at opdatere allerede eksisterende dokumenter, har forbundskontoret udarbejdet et par nye vejledninger, som vil blive beskrevet kort nedenfor.

1. At eje hus og leje jorden

Med baggrund i de mange henvendelser, der bliver sendt til juraindbakken, har vi valgt at udarbejde en særskilt vejledning, der beskriver forskellen mellem ejerskabet til kolonihavehuset og lejeretten til havelodden. Her belyser vi samtidig, hvilke problemstillinger der kan opstå i forbindelse med denne skelnen, samt hvad man som bestyrelse og medlem skal være særligt opmærksom på.

2. Vejledning om frivillige og almindelige foreninger samt skattemæssige forhold

Forbundet har udarbejdet en vejledning, der beskriver de skattemæssige forskelle, der følger af, om foreningen er registreret som en frivillig forening eller en almindelig CVR-registreret forening.

Særligt fremhæves det, at foreninger, der står registreret som frivillige foreninger ikke kan honorere frivilligt arbejde udført i forbindelse med foreningen med over 1500 kr. årligt. Såfremt foreningen ønsker at honorere et højere beløb end dette, skal foreningen (om)registrere sig som en almindelig forening i CVR-registret. Yderligere skal foreningen i sidstnævnte tilfælde være særligt opmærksom på, at foreningen bliver indberetningspligtig til SKAT, og at der i øvrigt medfølger en række forpligtelser, som foreningen skal iagttage.

3. Sådan registrerer foreningen sig som almindelig forening i CVR-registret

For at lette arbejdet med at registrere sig som en almindelig forening i CVR-registret, har vi i forbundet udarbejdet en detaljeret trin-for-trin guide med tilhørende billeder, der beskriver, hvordan I som forening registrerer jer i registret.

Med disse nye og opdaterede dokumenter føler du dig forhåbentligt bedre klædt på til at møde nogle af de spørgsmål, der kan opstå som kolonist eller bestyrelsesmedlem i en haveforening.

Ønsker du indsigt i andre specifikke dokumenter og vejledninger, så kan du søge direkte på dokumentnavnet i vores søgefunktion under dokumenter og vejledninger.

Se også
Nyheder
Skrevet af Kolonihaveforbundet

Gratis kurser til bestyrelsesmedlemmer

| Til frivillige
Nyheder
Til toppen