dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Daglig ledelse af forbundskontoret

Forbundsformanden og direktøren samarbejder om den daglige ledelse af forbundskontoret.

Bemærk, at al kontakt til formand og direktør indledningsvis går via mailadressen: info@kolonihave.dk

 

Forbundsformanden har overordnet ansvar for: Direktøren har overordnet ansvar for:
  • Politiske forhandlinger - internt og eksternt
  • Politiske drøftelser i udvalg
  • At repræsentere Danmark og deltage aktivt i det internationale Kolonihaveforbund
  • Kontakt til pressen
  • Services finansieret af kontingentet
  • Tilkøbsydelser
  • Sekretariatsbetjening af hovedbestyrelse og udvalg
  • Intern drift samt personale