Ulovlig helårsbeboelse og folkeregisteradresse i kolonihaven? 

Af den juridiske afdeling, Kolonihaveforbundet |

Flere steder hører man om borgere, der har folkeregisteradresse i deres kolonihaver. Er det lovligt? Og hvordan hænger det sammen med kolonihaveloven? Bliv klogere på det her.

Vi oplever med jævne mellemrum tvivlsspørgsmål fra både medlemmer og medier omkring lovgivningen vedr. helårsbeboelse og folkeregisteradresse i kolonihaver. Spørgsmål, der især kompliceres af det faktum, at flere love er i spil. Til spørgsmålet om, hvorvidt man lovligt kan have en folkeregisteradresse i sin kolonihave, er svaret jævnfør gældende lovgivning helt enkelt – ja.

CPR-loven

Selvom det kan forekomme modstridende ift. kolonihavelovens paragraffer, så fremgår det af § 6, stk. 1. i CPR-loven, at kommuner har pligt til at registrere enhver på deres bopæl, som er det sted, man overnatter det meste af året, når man ikke er fraværende midlertidig på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom el.lign. Dette er uagtet bopælens karakter.

Hvis en lejekontrakt eller lokalplan tillader mere end seks måneders ophold i kolonihaven, så muliggør det per definition, at du kan overnatte i kolonihaven størstedelen af året. En folkeregisteradresse er i denne sammenhæng altså ikke nødvendigvis tilsvarende med helårsbeboelse.

Kolonihaveloven

Jævnfør kolonihavelovens § 2, stk. 1, nr. 4. må bebyggelse i et kolonihaveområde ikke benyttes til helårsbeboelse. Det er typisk fastsat i lejekontrakten eller lokalplanen, hvornår kolonisten må overnatte i kolonihaven. Det oftest forekommende vilkår er, at kolonihaven må benyttes til beboelse i tidsrummet 1. april – 1. oktober.

Regelbrud kan i sidste ende føre til, at bestyrelsen ophæver lejekontrakten med det pågældende medlem, eller at foreningens lejekontrakt med jordejer bliver ophævet. I nogle kommuner er vi desuden begyndt at se, at myndighederne selv fører tilsyn med, om kolonihavelejerne overholder reglementet.

Slutteligt vil vi igen understrege, at helårsbeboelse er imod Kolonihaveforbundets politik og vision, idet det truer haveforeningernes eksistens og hele formålet med kolonihaver; nemlig at give alle borgere på tværs af økonomiske skel mulighed for at erhverve sig et grønt fristed udenfor byerne. Vi vejleder derfor alle vores medlemmer til at overholde reglerne om, hvor længe man må opholde sig i sin kolonihave.

 Sådan kontaktes kolonihaveforbundets juraafdeling

  • Forbundets juraafdeling tilbyder juridisk vejledning pr. telefon og mail til alle kreds- og bestyrelsesmedlemmer.
  • Hvis du som almindeligt medlem har brug for juridisk vejledning, anbefales du at gå til din lokale bestyrelse eller kreds, som efterfølgende sender din henvendelse videre til juraafdelingen.
Læs også
Til toppen