Medlemmer, forsamling, Kolonihaveforbundet

Tid til generalforsamling

Af Ditte Jensen – Direktør |

I mange foreninger betyder sæsonstart, at det er tid til generalforsamling. Men hvorfor er det nu, at det er vigtigt med de generalforsamlinger?   

Generalforsamlingen er det møde, hvor medlemmerne i foreningen sammen finder ud af, hvilken retning foreningen skal bevæge sig i. Generalforsamlingen er medlemmernes mulighed for at få indflydelse på, hvad der foregår i foreningen, for det er her man mødes med bestyrelsen og de øvrige medlemmer for at udveksle synspunkter og skabe debat, så I som havelejere/ejere i fællesskab får taget de rigtige beslutninger for netop jeres forening.

Demokratiske spilleregler

En god generalforsamling foregår efter almindelige demokratiske principper og spilleregler. Det betyder: 

  • at alle medlemmer har ret til at være med
  • at alle medlemmer har samme mulighed for at komme til orde
  • at alle medlemmer har samme muligheder for at stemme
  • at alle forslag behandles seriøst og retfærdigt

Det er dirigentens opgave, at ovenstående spilleregler overholdes.

Hvad kan generalforsamlingen beslutte?

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den kan træffe alle slags beslutninger (inden for lovgivningens rammer), som vedrører foreningens formål. Det vil sige, at generalforsamlingen kan fastsætte regler for foreningens ledelse og dagligdag (f.eks. vedtægter og ordensregler) og træffer beslutninger, der vedrører foreningens interne liv. 

Det betyder i praksis, at beslutninger, der træffes på generalforsamlingen, ikke kan omgøres af bestyrelsen, formanden eller andre, men kun af en senere generalforsamling. Hvis man ønsker at påvirke de beslutninger, der træffes, er det derfor vigtigt, at man møder op og drøfter sine synspunkter på selve generalforsamlingen – og ikke kun andre steder, f.eks. på sociale medier. 

Hvis generalforsamlingen bestemmer, hvad skal vi så med en bestyrelse?

En generalforsamling består typisk af mange mennesker, og de kan ikke mødes hele tiden for at drøfte alle de dagligdags spørgsmål, der løbende opstår i haveforeningen. Derfor vælger medlemmerne en bestyrelse, som skal varetage den daglige ledelse af foreningen. 

Bestyrelser er sat på jorden for at hjælpe medlemmerne og varetage foreningens interesser, og da det er medlemmerne selv, der har valgt dem, bør medlemmerne generelt bakke op om bestyrelsens store arbejde.

Fakta

Hvis en bestyrelse ikke fungerer, som medlemmerne ønsker det, så er det på generalforsamlingen, at det skal håndteres. Generalforsamlingen kan enten udstikke retningslinjer til bestyrelsen, som de loyalt skal efterleve, eller generalforsamlingen må afsætte hele eller dele af bestyrelsen, hvis den ikke er tilfreds med den måde, som den leder foreningen på.

I kan læse mere om, hvordan en generalforsamling foregår i praksis i vores folder om generalforsamlinger herunder.

Fremtiden: Digitale generalforsamlinger?

Kolonihaveforbundet får ofte forespørgsler vedr. muligheden for at afholde digitale generalforsamlinger – primært fordi det kan være svært at få medlemmerne til at møde op. Der er faktisk udviklet systemer, som kan håndtere digitale møder og afstemninger, og de organisationer som benytter det, fortæller alle om en stigning i deltagelsen og i afstemningerne på 10-30 %. Derfor vil vi teste digitale generalforsamlinger i konkrete foreninger løbet af 2020, og vi deler naturligvis resultaterne af pilotprojekterne med jer, når vi er blevet klogere.

pdf
Generalforsamling Hvad sker der på en generalforsamling?

Indeholder: Hvad der kendetegner en generalforsamling, demokratiske principper, hvem der må få adgang, dagsorden, selve mødet og processen efter generalforsamlingen.

pdf
Generalforsamling Valgt til dirigent – en håndbog

Overvejer du at blive dirigent på næste generalforsamling? Denne håndbog gennemgår, hvad opgaven indebærer og hvordan du kan håndtere den trin for trin.

Andre nyheder
Til toppen