dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Resultater

Kolonihaveloven

I 2001 fik vi kolonihaveloven. Den sikrede, at hovedparten af de allerede etablerede kolonihaver blev gjort til ”varige haver”. Det betyder, at haveforeninger med status som varige ikke kan blive nedlagt med mindre det er væsentlige, samfundsmæssige hensyn, der gør det nødvendigt at inddrage jorden til et formål, der ikke kan realiseres et andet sted. Dette kan eksempelvis være en motorvej, der på ingen måde kan placere anderledes. Det betyder også, at HVIS en haveforening skal nedlægges pga. et samfundsmæssigt hensyn, så skal haveforeningen etableres et andet sted.

Lovens vedtagelse var i høj grad resultatet af Kolonihaveforbundets arbejde med 40.000 medlemmer i ryggen. Du kan læse loven her.

Markedsleje

Et andet indsatsområde er spørgsmålet om markedsleje. Princippet om, at kommunerne skal udleje kolonihavejord til markedsleje blev fastslået ved en afgørelse fra Statsforvaltningen i 2009. Forbundet har efterfølgende med stor succes arbejdet for vedtagelsen af den nye lov, der kom i 2013 og giver de offentlige udlejere mulighed for at udleje til en pris under markedslejen.

Kloakering

For tiden er mange haveforeninger berørt af krav om kloakering. Kolonihaveforbundet bistår foreningerne ved at forhandle rammebetingelser med banker for at opnå rimelige lånebetingelser. Samtidig arbejder forbundet på det politiske plan med at få etableret en ordning, der gør det muligt at finansiere kloakering på realkreditlignende vilkår.  

Regeringsudspillet 2019

I januar 2019 præsenterede regeringen et udspil kaldet ’Danmarks hovedstad frem mod 2030’. Udspillet indeholder 52 initiativer, som samlet skal styrke hovedstadsområdet. Men med initiativerne åbner regeringen op for, at alle landets kommuner kan omplacere kolonihaver, så nuværende kolonihavearealer kan anvendes til andre formål som f.eks. boliger eller erhvervsbyggeri. I udspillet er et frivillighedselement, der lader bestemme, om de vil flyttes eller ej. Siden januar har forbundet arbejdet intens med at afholde politikermøder for at sikre, at de politikere, der skal stemme om forslaget er klar over konsekvenserne og samtidig sørger for, at frivillighedselementet forbliver i teksten udspillet. Også efter afstemningen. Du kan læse mere om Kolonihaveforbundets bekymringer omkring udspillet her.