dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
  •  
   
Resultater

 I 2001 fik vi kolonihaveloven. Den sikrede, at hovedparten af de allerede etablerede kolonihaver blev gjort til ”varige haver”. Lovens vedtagelse var i høj grad resultatet af Kolonihaveforbundets arbejde med 40.000 medlemmer i ryggen.

Et andet indsatsområde er spørgsmålet om markedsleje. Princippet om, at kommunerne skal udleje kolonihavejord til markedsleje blev fastslået ved en afgørelse fra Statsforvaltningen i 2009. Forbundet har efterfølgende med stor succes arbejdet for vedtagelsen af den nye lov, der kom i 2013 og giver de offentlige udlejere mulighed for at udleje til en pris under markedslejen.

For tiden er mange haveforeninger berørt af krav om kloakering. Kolonihaveforbundet bistår foreningerne ved at forhandle rammebetingelser med banker for at opnå rimelige lånebetingelser. Samtidig arbejder forbundet på det politiske plan med at få etableret en ordning, der gør det muligt at finansiere kloakering på realkreditlignende vilkår.