Blog

Kompost – en naturlig del af havedyrkning

Af Allan Kristoffersen, hortonom, planteri.dk |


Ved at kompostere bidrager man til en bæredygtig dyrkning af haven og opretholder et naturligt kredsløb, som gør liv muligt. Læs her om de mange fordele ved at producere kompost.

En del af den bæredygtige havedyrkning er af producere kompost; at lade det, som er tilovers forblive i haven uden at bruge tid, energi og drivmidler på at køre det væk. Men det vigtigste er, at havens planter, dyr og havedyrkeren selv har gavn af det, komposten bibringer.

Det er en god idé at skabe sig god plads til at håndtere komposten i haven. Placér gerne området centralt, og lad andre gøremål som planteformering, omplantning og opbevaring blive en del af området, så det samlet skaber en arbejdsstation.

Kompostbeholderen

Man kan bygge en decideret kompostbeholder til at ramme komposten ind og give en vis orden. Vælger man den løsning, kan det anbefales at bygge et med dobbeltkammer, hvor det ene kammer bruges aktivt gennem vækstsæsonen, mens det andet kammer hviler og venter på at blive tømt. Man kan også producere komposten på den bare jord i bunker. Det kan gøre det nemmere at vende komposten undervejs, hvis det er nødvendig for omsætningen.

Hvad kan blive til kompost?

Komposten skabes af de restprodukter, som havedyrkningen giver. Hvis man opsamler græsafklip under græsklipningen, vil græsafklippet bidrage med kvælstof til den omsætning, som foregår, før det bliver til omsat kompost. Andre restprodukter er forårets staudeafklip, ukrudt fra lugearbejde, hækafklip og smågrene fra beskæring af træer og buske. Smågrenene klippes i mindre stykker og er vigtige for ilt og struktur i komposten. Grene er ikke altid fuldt omsat inden tømning, men nedbrydningen vil blot fortsætte efter udlægning i haven.

Hvad kan komposten bruges til?

Kompostens produkt kan bruges til plantning af forårs- og sommerblomster i krukker, hvor det muligvis kan være nødvendigt at sigte materialet forinden. Komposten kan også lægges ud mellem stauder, buske og træer og fungere som et naturligt tilskud til vækst. Årsrytmen kan være forskellig fra have til have, og derfor kan man både lægge komposten ud i efteråret og om foråret.

Udlægning i efteråret kan hjælpe med til at beskytte overfladen mod barfrost omkring sarte stauder og under nyplantede buske og træer. Den samme funktion kan staudetoppe og nedfaldne blade dog også have. Udlægningen er nemmere om foråret efter forårsoprydningen, og det modvirker også en evt. udvaskning af næringsstoffer i komposten gennem vinteren.

Mere liv i jorden

Ved at fastholde havens restprodukter i haven vil man opleve, at livet i jorden stiger kraftigt. Alle insekter og mikroorganismer, som nedbryder og har døde plantematerialer som levested, vil blive tiltrukket af de større mængder af restprodukter. Den vigtigste fordel for dig som havedyrker er, at jordstrukturen forbedres markant og skaber en porøs jord at arbejde med. Afkastet ved at producere kompost er således positiv på flere områder og gør din havedyrkning mere bæredygtig.

Læs også
Til toppen