Blog

Kolonihavefolket spiller en vigtig rolle

Af Sylvia Wohatschek, generalsekretær for Det Internationale Kolonihaveforbund |

Rekreative fristeder, oaser for dyr og planter og sociale samlingspunkter: Læs den nye generalsekretærs hyldest til kolonihavernes mangfoldige rolle.

Forord ved næstformand Peter Rønning-Bæk

Det Internationale Kolonihaveforbund er en sammenslutning af forbund fra 14 EU-lande samt Japan. Forbundet består af 1½ mio. medlemmer og har siden 1926 haft til huse i Luxembourg. Da vores mangeårige generalsekretær, Malou Weirich, er gået på pension, har vi i bestyrelsen besluttet at ansætte Sylvia og samtidig flytte sekretariatet til Wien. Herfra varetages vores fælles interesser og vidensdeling.

En hilsen fra den nye generalsekretær

Kære kolonihavefolk. Jeg har den store ære at henvende mig til jer for første gang i min rolle som generalsekretær. Efter at Malou sidste år trådte tilbage efter mere end tre årtier på posten, blev jeg udnævnt til ny generalsekretær af Fédération Internationals generalforsamling. En opgave, der fylder mig med stolthed, men også ærefrygt og respekt, for det er store sko, jeg skal udfylde. Ikke desto mindre glæder jeg mig til at tage denne udfordring op til gavn for den internationale kolonihavefamilie.

Vi udvikler os med tiden

Vi kolonihavefolk har altid spillet en vigtig rolle i byerne, selv om det til tider er blevet glemt. I krigstider og efter krigen var vi garanter for forsyningen af befolkningen, og kolonihaver fandtes overalt i byerne. Efter at krigens store trængsler var overstået, ændrede kolonihaverne sig også og blev i løbet af årtierne mere rekreative og fritidshaver i mange lande. Men denne form ændrer sig også mere og mere.

Kolonihavernes mange roller

Nutidens kolonihaver kan ikke sættes i bås: De er tilflugtssteder for mange forskellige dyre- og plantearter, som ville have det meget sværere uden kolonihaver i byerne. De er byernes grønne lunger, og selve deres eksistens er med til at reducere den urbane opvarmning. De er klasseværelser, der bringer vores børn tættere på naturen. De er supermarkeder, hvor den bedste og sundeste frugt og grønt kan dyrkes. De er fitnesscentre og livsvejledere i ét. De er rekreative steder for hele bybefolkningen. De er steder, hvor mennesker møder hinanden. Vores kolonihaver er alt dette og meget mere, og det må vi ikke glemme.

”Vi har dyrket vores kolonihaver i over 100 år og har derfor ekspertise i, hvordan vi forvalter vores haver.”

– Sylvia

Et levested for dyr og planter

Kolonihaverne er levested for et stort antal dyr og planter, fordi vi kolonihavelejere sørger for, at vores haver drives på en miljøvenlig, pesticidfri og bæredygtig måde. På den ene side selvfølgelig for os selv, men selvfølgelig også for generationerne efter os, så vi kan efterlade dem et miljø, der er værd at leve i. Det er ikke tilfældigt, at biodiversiteten i kolonihaverne er langt højere end i andre offentligt tilgængelige områder i byerne. Vi har dyrket vores kolonihaver i over 100 år og har derfor ekspertise i, hvordan vi forvalter vores haver på en bæredygtig og miljøvenlig måde.

Et bedre klima i byen

Ved at give en bred vifte af planter plads til at vokse i vores haver bidrager kolonihaverne til et bedre klima i byerne. Især i tider med klimaforandringer og global opvarmning er det bidrag, vi kolonihavelejere kan yde her, uerstatteligt. Det er et af de mest gyldige argumenter for at forhindre, at kolonihaverne bliver skubbet ud af byerne til periferien. For det er netop i byerne, hvor det grønne ofte ikke er så let at finde, at vores kolonihaver kan yde deres bidrag mod opvarmningen af byerne.

Generalsekretær for Det Internationale Kolonihaveforbund, Sylvia Wohatschek.

Naturens gaver

Vores kolonihaver giver os mulighed for at dyrke vores egen frugt og grønt og give denne viden videre til vores børn. At vide præcis, hvor de høstede produkter kommer fra, og hvad de er blevet behandlet med, er en værdi, der næsten er uvurderlig. Sammen med høsten ved vi også, hvordan man konserverer denne mad, hvilket ofte omtales som “gammel” viden. Men selv i krisetider kan kolonihavernes udbytte være en lettelse i vanskelige situationer.

Det er også værd at nævne de sundhedsmæssige fordele ved kolonihavearbejde. Motion er allerede sundt i sig selv, og når man gør det i den friske luft, øges denne værdi enormt. Talrige undersøgelser har vist, at havearbejde ikke kun har en positiv effekt på det fysiske helbred, men også på det mentale helbred.

”Det, som mange mennesker mangler i storbyens anonymitet, kan de finde i kolonihaverne.”

– Sylvia

En social bevægelse

Der er én ting, vi ikke må ikke glemme: Kolonihaveforeningerne er en del af en dybt social bevægelse. Folk mødes i foreningen, kommer sammen for at snakke, udveksle erfaringer og også for at hjælpe hinanden. Det, som mange mennesker mangler i storbyens anonymitet, kan de finde i kolonihaverne. Et kvarter, hvor folk tager sig af hinanden, hvor de hjælper og støtter hinanden; et sted at mødes og leve sammen.

Det må vi ikke glemme, heller ikke i disse tider, hvor buzzwords som klimaforandringer, global opvarmning, men også prisstigninger og inflation spreder skræk overalt.

Det internationale samarbejde

Samarbejde er også et af de mange positive aspekter ved de internationale kolonihaveforeningers møder inden for rammerne af Fédération International. De internationale møder er præget af en positiv drivkraft til at arbejde sammen for at fremme kolonihavebevægelsen.

Hvor forskellige vores kolonihaver end er i de forskellige lande, arbejder vi alle hårdt for at gøre vores kolonihavebevægelse synlig på nationalt og internationalt plan og for at gøre dens værdi tydelig for ikke-kolonihavefolk.
Sammen kan vi opnå så meget mere for kolonihavebevægelse end alene.

Sylvia Wohatschek

Generalsekretær,
Fédération Internationale
des Jardins Familiaux

Læs også


Til toppen