Skrivemaskine med papir med tekst, hvor der står: "Digital Transformation"

Digital bogføring og kolonihaver

Af Kolonihaveforbundet |

Den 1. juli 2022, trådte der ny regler i kraft i bogføringsloven. Dette kaldes også den nye bogføringslov. Der er sket relativt få ændringer, men den helt store ændring er kravet om anvendelse af it-systemer til bogføring, herunder digital bogføring.

Den nye lovgivning er udformet på en sådan måde, at kravet om digital bogføring træder i kraft på forskellige tidspunkter alt efter hvilken type af virksomheder/forening man er. Dette kaldes for regnskabsklasser. Det er erhvervsministeren efter høring hos skatteministeren, der fastsætter det endelige tidspunkt for, hvornår kravet skal træde i kraft for de forskellige regnskabsklasser.

Lovens bemærkninger nævner dog nogle tidspunkter for hvornår det er forventeligt at kravet om digital bogføring, træder i kraft. For virksomheder i regnskabsklase B, C og D, forventes det at kravet træder i kraft den 1. januar 2024. For virksomheder i regnskabsklasse A, forventes det at kravet træder i kraft den 1. januar 2026. Derudover skal nettoomsætningen i to på hinanden følgende indkomstår overstige 300.000 kr. for at være omfattet af kravet.

Langt størstedelen af alle foreninger vil ikke tilhøre hverken regnskabsklasse B, C eller D. Hvis I tilhører en af disse regnskabsklasser, vil det fremgå af jeres årsrapport, da I vil være forpligtet til at udarbejde en sådan.

Det er dog vigtigt at understrege, at ovenstående to datoer, henholdsvis den 1. januar 2024 og 1. januar 2026, er hvad der forventes, jf. lovens bemærkninger. Det vil til enhver tid være erhvervsministeren efter høring hos skatteministeren, der kan fastsætte andet tidspunkt for ikrafttrædelse.

Andre nyheder
Til toppen