Havegang, blomster, nyttehave

Regeringen ønsker at flytte kolonihaveområder

Af Iben Sandra Svensson |

Regeringen præsenterede i slutningen af januar 2019 et udspil, hvori landets kommuner kan omplacere kolonihaver, så nuværende kolonihavearealer kan bruges til andre formål. Udspillet skaber stor usikkerhed for landets kolonihaveforeninger. 

Hovedstadsudspillet omhandler ikke kun hovedstaden

Den 24. januar 2019 præsenterede regeringen et udspil kaldet ’Danmarks hovedstad frem mod 2030’.
Udspillet indeholder 52 initiativer, som samlet skal styrke hovedstadsområdet. Men med initiativerne åbner regeringen, at alle landets kommuner kan omplacere kolonihaver, så nuværende kolonihavearealer kan anvendes til andre formål som f.eks. boliger eller erhvervsbyggeri. ‘Danmarks hovedstad’ omhandler altså ikke kun hovedstaden.

Mange kommuner mangler plads til at bygge nye, store lejlighedskomplekser og erhvervsområder tæt på kollektiv trafik såsom letbane, metro og tog. Byerne vokser og presset stiger. Det er i den sammenhæng, at regeringen har foreslået, at kommunerne i fremtiden kan udnytte kolonihavearealerne til bolig- og erhvervsudvikling. Lige nu indeholder udspillet heldigvis et frivillighedselement, som betyder, at kommunerne kun kan omplacere, hvis de berørte haveforeninger er enige i omplaceringen.

“Regeringen vil give kommunerne bedre mulighed for at omplacere kolonihaveområder, så nuværende kolonihavearealer kan anvendes til andre formål som fx. boliger eller erhvervsbyggeri tæt på letbanestationerne. Omplaceringen forudsætter, at der kan opnås tilslutning fra den enkelte kolonihaveforening”.

Citat fra udspillet § 9 under “plads til alle”

Frivillighedselementet – en taktik til at undgå uro før valget

I Kolonihaveforbundet har vi modtaget udspillet med skepsis og mener, at regeringens forslag skaber stor usikkerhed for vores medlemmer. Det kræver en ændring af den nuværende lovgivning at flytte de varige kolonihaver. Derfor har vi fokus på lovgivningsprocessen, som vi følger meget tæt.

Vi mener, at frivillighedselement med sandsynlighed er en politisk metode til at undgå, at vi skaber uro før valget. I en politisk forhandling kan det hurtigt blive aktuelt at fjerne forbeholdet om, at der skal opnås tilslutning fra den enkelte kolonihaveforening; og efter valget kan frivillighedselementet blive slettet fra udspillet, uden det har konsekvenser for politikerne. Det accepterer vi ikke.

Alliancer og kamp for frivillighedselementet

Udspillet er blevet præsenteret tæt på det kommende folketingsvalg, men det er sandsynligt, at det er blevet forhandlet mellem parterne længe forinden. Derfor tager vi sagen aldeles alvorligt.

I januar oprettede vi en styregruppe med medlemmer fra Kolonihaveforbundets forretningsudvalg, der i samarbejde med professionelle, politiske rådgivere har udarbejdet en strategi.

Vi arbejder nu på at skabe nogle stærke samarbejdsalliancer inden for Christiansborgs mure, der kan hjælpe os med at sikre vores interesse i at bevare varige kolonihaveområder. Vi kæmper også for, at politikerne på Christiansborg ikke giver kommunerne mandat til at fjerne frivillighedselementet fra udspillet.

Plads til alle

I de kommende måneder arrangerer vi forskellige aktiviteter, som skal synliggøre os og vores budskaber i det politiske landskab. Fokus for aktiviteterne er, hvordan kolonihaverne bidrager til et socialt og grønt byliv, hvor der er plads til alle.
Med udspillet beskriver regeringen byer med plads til alle og det er – paradoksalt nok – hvorfor de mener landets kolonihaver må vige for nye boliger og erhvervsbyggeri.

Læs mere

Du kan læse mere om “plads til alle §9” i regeringsudspillet her.

Andre nyheder
Nyheder
| Nyhed
Nyheder
Skrevet af Nanett Paameyer Winkler

Tilbud om konfliktmægling til alle medlemmer

| Nyhed
Nyheder
| Nyhed
Til toppen