dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Revisorkursus

 

Om kurset:

Kurset henvender sig til dig, der (af din forening) er blevet valgt som intern revisor, bilagskontrollant, eller en anden titel for samme funktion. Kurset vil også være relevant for kasserere i forhold til at få et godt samarbejde med de interne revisorer på en måde, hvor der stadigvæk er respekt for, at det er en kontrolfunktion disse personer er valgt til på medlemmernes vegne.

På kurset gennemgår vi, hvad der er den interne revisors rolle og ansvar i forhold til kassereren og resten af bestyrelsen. Vi gennemgår også hvad der er af konkrete opgaver samt hvilke handlinger en intern revisor bør foretage - både hvis alt er som det skal være, og hvis der er nogle uregelmæssigheder.

Vi kommer ind på:

• Revisors rolle og ansvar
• Regnskabspraksis og god regnskabsskik
• Revisors konkrete opgaver
• Revisionsprotokol
• Handle- og sanktionsmuligheder

Underviser:

Jimmy Jørgensen

Tilmelding og afbud:

Tilmelding skal ske via Foreningsportalen af haveforeningens formand. Tilmeldingen er bindende og tilmeldingsgebyret refunderes ikke.

Tilmeldingsgebyr: 250 kr.

Afbud/Udeblivelse:

Afbud, som meddeles efter kontorets lukketid onsdagen før kursets afholdelse eller udeblivelse fra kurset, medfører også betaling af det fulde kursusbeløb*, uanset årsagen til afbuddet/udeblivelsen.

*Det fulde kursusbeløb er det beløb, Kolonihaveforbundet betaler pr. kursist til hotellet for lokaler, forplejning m.m. 

Sjælland

Dato

Tidspunkt

Sted

Tilmeldingsfrist

Tilmelding via

Søndag 03. maj 2020 Kl. 10.00 - 15.00 Glostrup - Scandic 31. marts 2020  Foreningsportalen

 

Jylland

Dato

Tidspunkt

Sted

Tilmeldingsfrist

Tilmelding via

Søndag 26. april 2020  Kl. 10.00 - 15.00 Aarhus Vest - Scandic 22. marts 2020 Foreningsportalen
Søndag 07. juni 2020 Kl. 10.00 - 15.00 Kolding - Scandic 03. maj 2020 Foreningsportalen