dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Ny lov: Gamle brændeovne skal skrottes eller udskiftes

Hvis du i nærmeste fremtid køber bolig med en gammel brændeovn fra før 2003, skal brændeovnen skrottes eller udskiftes med en ny inden for et år. Det vedtog Folketinget i en ændring af lov om miljøbeskyttelse i december 2020. Ændringerne gælder fra 1. april 2021, men berører endnu ikke kolonihaver eller andelsboliger.

Af jurist, David Vizel

Januar 2021 

En vigtig brik i kampen for renere luft – men kolonihaver er ikke omfattet endnu
Brændeovne er fantastiske med deres varme og knitrende ild. Ren hygge og balsam for sjælen. De er desværre også meget mere end det. De er faktisk nogle af de største syndere hvad angår luftforurening. Det er især de gamle brændeovne, der sender farlige partikler ud i luften, der er problematiske. Partiklerne er både en af årsagerne til sygdomme og til, at danskerne lever kortere.

Fra og med 1. april 2021 er det derfor ikke længere tilladt at beholde den gamle brændeovn fra før 2003, når du køber ny bolig. Senest 12 måneder efter dit køb, skal brændeovnen være erstattet af en ny eller være skrottet. I første omgang vil ordningen ikke omfatte dem, der køber kolonihavehuse eller andelsboliger. Loven berører heller ikke de kolonihavehusejere, som har en brændeovn installeret. Endnu. For vi kan ikke udelukke, at loven også kommer til at omfatte kolonihaverne i forbindelse med den grønne omstilling.

Kolonihaveforbundet: For miljøets skyld
Ændringen af loven om miljøbeskyttelse er ændret for netop miljøets skyld. Hvad der er godt for miljøet, er godt for os. Derfor opfordrer vi vores medlemmer (der har installeret brændeovn) til at kigge på brændeovnens alder og vurdere, om det kunne være en rigtig god idé at udskifte den med en moderne version, der forurener mindre.

Fakta:

  • Ændringen af loven om miljøbeskyttelse blev vedtaget i Folketinget i december 2020
  • Vi er et af de lande, der har flest brændeovne pr. indbygger, da der er ca. 700.000 brændeovne i Danmark. Det skønnes, at omkring 260.000 af dem er produceret før 2003.
  • Det vil få stor betydning for den samlede, danske partikelforurening, at de ældste brændeovne bliver udskiftet. En gammel brændeovn forurener op til fem gange så meget som en moderne ovn. 

Hvis du vil læse mere: