dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Generalforsamlinger under corona

 

15.01. 2021

Forsamlingsforbud

Foreløbigt frem til d. 05. april 2021 gælder skærpede tiltag mod corona, herunder et nationalt forsamlingsforbud på flere end 5 personer, der også omfatter konferencer, generalforsamlinger og lignende. I kan læse om myndighedernes skærpede tiltag på coronasmitte.dk

Hvad med generalforsamlingen?

Forsamlingsforbuddet betyder, at det ikke er lovligt at afholde generalforsamlinger lige nu, og det er vores vurdering, at I ikke vil kunne afholde dem, før forsamlingsforbuddet hæves til 500 personer.

Myndighederne har meldt ud, at restriktionerne først bliver ophævet, når det er forsvarligt.

Vi anbefaler derfor, at I sætter arbejdet med generalforsamlinger i bero, indtil situationen er mere stabil. Det er en god idé at orientere medlemmerne om jeres planer.  

Proces for aflysning og indkaldelse på ny
Hvis I allerede har indkaldt til jeres generalforsamling i den periode, hvor forsamlingsforbuddet gælder, skal I aflyse. Vi anbefaler, at I venter med at fastsætte en ny dato til det igen er lovligt, at alle i foreningen kan mødes. 

Når I indkalder igen, kan I genbruge den dagsorden, som allerede er sendt ud. Derudover skal I naturligvis bruge den procedure for indkaldelse, som er beskrevet i jeres vedtægter, når den tid kommer – herunder proceduren for indsendelse af forslag fra medlemmerne.  

Årsregnskab og budget
Hvis årsregnskab og budget ligger klar, anbefaler vi, at I udsender det til medlemmerne, selvom generalforsamlingen bliver udskudt.

Digital nødgeneralforsamling

Den fysiske generalforsamling kan ikke ændres til en digital generalforsamling, medmindre dette allerede er blevet vedtaget og står i jeres vedtægter. Dog vil der være helt særlige tilfælde, hvor der foreligger nødret, som kan begrunde, at I afholder digital nød-generalforsamling, f.eks. hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er stoppet eller foreningen står foran at skulle træffe kritiske beslutninger, der haster.

KUN I NØDSTILFÆLDE
Det er vigtigt for os at pointere, at det KUN er i NØDSTILFÆLDE, at I skal afholde digitale nødgeneralforsamlinger, og at I kun bør træffe de
mest nødvendige beslutninger. Nødvendige beslutninger er i denne sammenhæng eksempelvis:
- Beslutninger, der skal forhindre, at foreningen taber penge
- Hvis foreningen akut står uden bestyrelse
- Hvis foreningen mangler en kasserer og skal betale regninger
- Hvis foreningen skal optage lån, der ikke kan vente
- Hvis foreningen skal træffe andre nødvendige beslutninger for at forhindre retssager og
inkasso m.v.

Bemærk at I, i de fleste tilfælde, kan vente med at vælge en ny bestyrelse, hvis I allerede har en bestyrelse, som gerne vil fortsætte. Ligeledes kan I, i de fleste tilfælde, vente med formandens beretning eller med godkendelse af regnskabet – men ikke altid. I skal selv vurdere den konkrete nødvendighed i foreningen

Vi har tidligere købt os ind på en platform for digitale generalforsamlinger, men dette er ikke længere en mulighed. Vi er nu i gang med at sammensætte en vejledning om digitale nødgeneralforsamlinger og undersøge, hvilke platforme I kan bruge til det. Vi skriver direkte til jer, når vejledningen er klar. 

Kontakt os

Hvis I er usikre på noget, er I velkomne til at kontakte os på:

Juratelefonen, som har åben mandag til onsdag klokken 10.00 - 12.00 og torsdag klokken 18.00 - 20.00
Telefonnummer: 38288750 (tryk 1)
Mail: jura@kolonihave.dk

Læs mere her

Læs vores spørgsmål og svar om corona og kolonihaver her.