dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet

Sundhedsmyndighedernes udmeldinger peger ikke i retning af, at I kan afholde almindelige generalforsamlinger foreløbigt. Hvad kan I så gøre?

DIGITAL NØD-GENERALFORSAMLING
Vi ved, at I er mange, der har brug for at afholde generalforsamling for at få valgt en bestyrelse eller træffe vigtige beslutninger for foreningen. 

Selvom det under normale omstændigheder ikke er i overensstemmelse med jeres vedtægter (som kræver fysisk fremmøde), er det vores opfattelse, at den nuværende, ekstraordinære situation tillader jer at afholde en digital nød-generalforsamling, hvis det er absolut nødvendigt.

KUN I NØDSTILFÆLDE
Det er vigtigt for os at pointere, at det KUN er i NØDSTILFÆLDE, og at I kun bør træffe de mest nødvendige beslutninger på en digital nød-generalforsamling. Nødvendige beslutninger er i denne sammenhæng eksempelvis:

  • Beslutninger, der skal forhindre, at foreningen taber penge
  • Hvis foreningen akut står uden bestyrelse
  • Hvis foreningen mangler en kasserer og skal betale regninger
  • Hvis foreningen skal optage lån, der ikke kan vente
  • Hvis foreningen skal træffe andre nødvendige beslutninger for at forhindre retssager og inkasso m.v.

Bemærk, at I de fleste tilfælde kan I vente med at vælge en ny bestyrelse, hvis I allerede har en bestyrelse, som gerne vil fortsætte. Ligeledes kan I, i de fleste tilfælde, vente med formandens beretning eller med godkendelse af regnskabet – men ikke altid. I skal selv vurdere den konkrete nødvendighed i foreningen.

PRIS
Vi har købt os ind på et sikkert system, som anvendes af mange foreninger, herunder bl.a. Ældrerådsvalg og Borgerforslag.dk.
Det koster i år 1250 kr. for jeres forening at få adgang til systemet og få det sat op til en nød-generalforsamling.

I prisen medfølger:

  • Brugervideoer med vejledning til medlemmer samt mulighed for support
  • Opsætning og gennemgang plus support for bestyrelser

HVORDAN FUNGERER DET?
Systemet er opbygget som en hjemmeside, som bliver haveforeningens egen. Hjemmesiden er så let at bevæge sig rundt på og forstå, at Assembly Voting stort set ikke får opkald fra brugere, på trods af, at mange af systembrugerne er langt over 60 år. Systemet er baseret på normale demokratiske principper, hvor der er plads til debat, inden forslag sættes til afstemning.

HVAD MED IKKE-DIGITALE MEDLEMMER?
Hvis der er medlemmer, der ikke har adgang til computere eller andre digitale enheder, kan bestyrelsen printe stemmesedler fra hjemmesiden, som evt. kan lægges i haveforeningen. Medlemmerne kan så udfylde dem og smide dem i haveforeningens postkasse eller hvad der nu er mest hensigtsmæssigt. Derefter skal stemmesedlerne indtastes i systemet, så de bliver talt med.   

SÅDAN GØR I
Alle haveforeninger har fået tilsendt et nyhedsbrev d. 27. og 28. april om emnet og om, hvad I skal gøre, hvis I er interesserede. Vi har sendt nyhedsbrevet til den mail, haveforeningen har registreret i Foreningsportalen. 

KAN VI FORTSÆTTE MED AT BRUGE SYSTEMET?
Når der igen kan holdes normale generalforsamlinger, kan systemet stadig anvendes, f.eks. i kombination med fysiske generalforsamlinger. Hvis foreningen fremadrettet ønsker at anvende systemet til digitale afstemninger eller lignende, så skal det understreges, at jeres vedtægter først skal tilpasses, så de understøtter denne mulighed. Det er KUN under forsamlingsforbuddet, at systemet kan anvendes som en nødløsning uden tilpasning af vedtægter