dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Digitale generalforsamlinger

Vil I være med til at teste det?

I årevis har foreningslivet Danmark oplevet tilbagegang af aktive deltagere på generalforsamlinger. Imidlertid har digitalisering vist sig som en god problemløser.

Mange foreninger og boligorganisationer har oplevet stor succes med at sætte strøm til deres generalforsamlinger. Ved at digitalisere, har de oplevet øget, aktiv deltagelse ved:

  • Flere forslag
  • Mere debat
  • Flere kandidater
  • Større fremmøde ved fysisk møde (v. f.eks. digital forslagsstillelse inden mødet)
  • Højere stemmeprocent

Ingen diskrimination: Digitale og traditionelle deltagermuligheder i een løsning
Erfaring viser, at graden af digitalisering skal kunne varieres, så man ikke digitaliserer mere, end behovet kræver. Det betyder, at nogle foreninger kun skal digitalisere deres forslagsstillelse og kandidatopstilling, imens andre har behov for fuldt digitaliserede generalforsamlinger. Og så er der de foreninger, der vælger, at deres medlemmer både skal kunne bruge de digitale og traditionelle deltagermuligheder i alle faser af generalforsamlingen.

Alle variationer af systemet understøtter naturligvis demokratiets grundlæggende principper om stemmehemmelighed, anonymitet, transparens, resultatefterprøvelse, etc.

Vil I være med til at teste løsningen?
Vi leder efter tre haveforeninger, der tidligst afholder deres generalforsamling i slut marts og som vil lægge kræfter i at teste løsningen i tæt samarbejde med os.
Hvis I kunne tænke jer at deltage, så send hurtigst muligt en mail til Birgitte (vores IT-ansvarlige) på bv@kolonihave.dk, og så bliver I kontaktet efterfølgende med nærmere info.

Vi glæder os til at høre fra jer