dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Spørgsmål og svar angående corona og kolonihaver

(Billedet er fra Pixabay)

I forbindelse med corona har vi fået en del spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig i haveforeningerne. Vi samler løbende spørgsmål ind og svarer på dem i denne Q&A. 

OBS - VIGTIGT AT LÆSE FØRST

Landets haveforeninger under os ser meget forskellige ud. Nogle er store, har store havelodder med huse, der er kloakerede og som ligger langt fra hinanden. Omvendt er der også mange haveforeninger, der ikke har store havelodder, hvor husene (hvis der er huse på lodderne) ligger tættere og foreningen har fællestoiletter. Denne store forskel gør, at vi kun kan udsende en generel anbefaling. Vores anbefaling lyder:

Vi opfordrer alle medlemmer til at agere nøjagtig efter Sundhedsministeriets retningslinjer. Det betyder, at man:

  • Under ingen omstændigheder skal tage i haven, hvis man har været i nærheden af nogen, der er/måske er smittede
  • Bliver på sin hjemmeadresse, hvis man har det skidt eller er i (selv)karantæne
  • Kun tager i haven, hvis man reelt har mulighed for at holde afstand til andre
  • Ikke forsamles i grupper over 10 personer og sørger for, at alt socialt foregår udenfor med minimum 2 meters afstand
  • Sørger for god håndhygiejne

Se myndighedernes retninglinjer her: https://www.sst.dk/da/corona/Borgere 
og her (for borgere over 65 år): https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper

Brug yderligere corona hotline, hvis der er noget, I er usikre på: 7020 0233

Spørgsmål fra medlemmer:

Kan vi tage i haven?
Hvis I vurderer, at I ikke kan følge myndighedernes retningslinjer til punkt og prikke, så mener vi ikke, det er en god idé, at I er i haverne.

Vi har fællestoiletter i haveforeningen. Hvordan skal vi forholde os til dem?
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man rengør toilettet efter sig selv efter HVERT toiletbesøg. Her skal man bruge almindelige rengøringsmidler og gerne handsker. Derudover skal toiletterne gøres hovedrent minimum een gang om dagen. Der være håndsprit til rådighed, som i butikkerne - og det er en god idé yderligere at tage sit eget håndklæde med (til og fra), så I ikke skal dele et. 

Hvordan skal vi forholde os til fællesvaskeriet i foreningen?
I skal sørge for, at:
- vaske hænder/afspritte, inden I går ind i vaskeriet
- At der er rigeligt med afstand (gerne 2 meter) imellem jer, der i vaskeriet
- At I ikke er for mange medlemmer i vaskeriet på samme tid
- Afspritte knapper, låger og steder, I har rørt, når I er færdige med at bruge maskinen
- Nyse og hoste i ærmet

Ukrudt i haverne
Lige nu befinder vi os i en helt unik situation, hvor udefrakommende omstændigheder dikterer vores hverdag. Vi er klar over, at nogle ikke har mulighed for at være i haverne, fordi de enten er sløje eller ikke kan følge retningslinjerne derude, og så skal de ikke være der. Derfor henstiller vi til, at alle har forståelse for situationen og ikke forventer, at haverne bliver passet, som vedtægterne ellers dikterer.

Kan vi leje foreningshuset?
I bør ikke leje jeres foreningshus før myndighedernes restriktioner er ophævet.

Kan I anbefale, at vi flager og dermed viser fællesskab i foreningen?
Vi synes, det er en dejlig tanke, men vi mener, det må være op til den enkelte haveforening, om de skal flage eller ej. Det afhænger nok af, hvor mange medlemmer, der er i haverne på det givne tidspunkt. 

Spørgsmål fra bestyrelser:

Fællesarbejde/pligtarbejde
Hvis fællesarbejde/pligtarbejde ikke kan afholdes uden at I overholder myndighedernes retningslinjer, så anbefaler vi, at I udskyder det til senere. Hvis bestyrelsen vælger at afholde fællesarbejde/pligtarbejde, skal jeres bestyrelse anvise en metode, der sikrer, at I kan følge myndighedernes retningslinjer.

Vi er klar over, at ukrudt og buske og træer på fællesområderne ikke afventer Corona-krisen, og derfor kan det godt ske, at fællesarealerne ikke er så pæne, som de plejer at være i denne tid. Det er vi sikre på, at alle har forståelse for.

Vores generalforsamling er udskudt, men bestyrelsen var på genvalg. Har bestyrelsen samme beføjelser, som de plejer, indtil vi kan afholde generalforsamling?
Hvis generalforsamlingen ikke har været afholdt, fortsætter bestyrelsen med samme beføjelser som hidtil, indtil en ny generalforsamling bliver afholdt. Bestyrelsen bør dog kun varetage den daglige drift og ikke tage initiativer til større handlinger eller beslutninger, som er bindende for haveforeningen.

Havepræmiering
Vi ved ikke, hvordan situationen ser ud om et par måneder, og derfor kan vi heller ikke sige noget endegyldigt om havepræmiering, men det kan være, at det udskydes, hvis nuværende status fortsætter.

Vore generalforsamling skulle være afholdt, men er blevet udskudt på ubestemt tid. Hvad gør vi i forbindelse med afholdelse af ny generalforsamling og må der indsendes nye forslag? Herunder: Hvordan sker indkaldelse, hvad med frister og hvad er dagsorden?
Hvis I inden corona-krisen allerede havde sendt en indkaldelse ud med dagsorden og bilag, så skal I anvende samme dagsorden. Så skal dr bare udsendes en ny dato. Når I gør det, så bør I give det samme varsel for den nye generalforsamling, som I gav til den gamle. I har formentlig en frist på X antal dage i jeres vedtægt, så den frist skal stadig overholdes ved den nye dato. Det er formentlig også en god idé at gentage dagsordenen, da nogle måske har smidt den ud i forbindelse med aflysningen.
Hvis medlemmerne allerede har haft mulighed for at sende forslag ind, skal de ikke gøre det igen. 

Det er tvingende nødvendigt at hæve vores kontingent NU, men vores vedtægter siger, at generalforsamlingen beslutter kontingentets størrelse
Hvis foreningen har en kassebeholdning at tære på, kan kontingentstigningen udsættes. Hvis det er nødvendigt for foreningens drift, kan kontingentet hæves til det absolut nødvendige.  Den senere generalforsamling skal godkende kontingentet, og hvis den ikke kan godkende forhøjelsen, må foreningen tilbagebetale beløbet.

Det er tvingende nødvendigt at foreningen træffer en udgiftskrævende beslutning (f.eks. i en situation, hvor foreningens område trues af oversvømmelse)
Bestyrelsen skal handle i medlemmernes interesse og iværksætte afværgeforanstaltninger. Det er vigtigt, at medlemmerne grundigt informeres om tiltagene og de økonomiske konsekvenser. Dette kan ske via youtube, hjemmeside og/eller anden kommunikationskanal.