dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Spørgsmål og svar angående corona og kolonihaver

(Billedet er fra Pixabay)

I forbindelse med corona har vi fået en del spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig i haveforeningerne. Vi samler løbende spørgsmål ind og svarer på dem i denne Q&A.

Denne side er opdateret 12. januar 2021 (punktet for "generalforsamlinger")

OBS - VIGTIGT AT LÆSE FØRST

Landets haveforeninger under os ser meget forskellige ud. Nogle er store, har store havelodder med huse, der er kloakerede og som ligger langt fra hinanden. Omvendt er der også mange haveforeninger, der ikke har store havelodder, hvor husene (hvis der er huse på lodderne) ligger tættere og foreningen har fællestoiletter. Denne store forskel gør, at vi kun kan udsende en generel anbefaling. Vores anbefaling lyder:

Vi opfordrer alle medlemmer til at agere nøjagtig efter Sundhedsministeriets retningslinjer. Det betyder, at man:

  • Under ingen omstændigheder skal tage i haven, hvis man har været i nærheden af nogen, der er/måske er smittede
  • Bliver på sin hjemmeadresse, hvis man har det skidt 
  • Kun tager i haven, hvis man reelt har mulighed for at holde afstand til andre
  • Overholder reglerne for grupper
  • Sørger for god håndhygiejne - læs evt. om det her

Se myndighedernes retninglinjer her: https://www.sst.dk/da/corona/Borgere 
og her (for borgere over 65 år): https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper

Brug yderligere corona hotline, hvis der er noget, I er usikre på: 7020 0233

Spørgsmål fra medlemmer:

Kan vi tage i haven?
Hvis I vurderer, at I ikke kan følge myndighedernes retningslinjer til punkt og prikke, så mener vi ikke, det er en god idé, at I er i haverne.

Vi har fællestoiletter i haveforeningen. Hvordan skal vi forholde os til dem?
Herunder følger coronahotlinens anbefalinger til fællestoiletter i haveforeninger: 

- Fællestoiletterne skal hovedrengøres 1-2 gange om dagen
- Der skal være sprit til rådighed foran indgangen til fællestoiletterne, så man har rene hænde, inden man griber fat i håndtaget
- Man skal bruge engangshåndklæder af papir
- Når man har vasket sine hænder efter toiletbesøg, er det en god idé igen at spritte dem af, inden man griber i håndtaget og forlader stedet. Hvis der ikke er sprit på toilettet, så vasker man hænder, tørrer med papir og lukker for vandhanen med papiret. Samme papir bruges så til at åbne døren med. 

Hvordan skal vi forholde os til fællesvaskeriet i foreningen?
I skal sørge for, at:
- vaske hænder/afspritte, inden I går ind i vaskeriet
- At der er rigeligt med afstand (1 - 2 meter) imellem jer, der i vaskeriet
- At I ikke er for mange medlemmer i vaskeriet på samme tid
- Afspritte knapper, låger og steder, I har rørt, når I er færdige med at bruge maskinen
- Nyse og hoste i ærmet

Ukrudt i haverne
Lige nu befinder vi os i en helt unik situation, hvor udefrakommende omstændigheder dikterer vores hverdag. Vi er klar over, at nogle ikke har mulighed for at være i haverne, fordi de enten er sløje eller ikke kan følge retningslinjerne derude, og så skal de ikke være der. Derfor henstiller vi til, at alle har forståelse for situationen og ikke forventer, at haverne bliver passet, som vedtægterne ellers dikterer.

Kan vi leje foreningshuset?
Læs om forsamlinger og arrangementer på Politiets hjemmeside.

Kan I anbefale, at vi flager og dermed viser fællesskab i foreningen?
Vi synes, det er en dejlig tanke, men vi mener, det må være op til den enkelte haveforening, om de skal flage eller ej. Det afhænger nok af, hvor mange medlemmer, der er i haverne på det givne tidspunkt. 

Spørgsmål fra bestyrelser:

Hvordan skal vi forholde os til vurderinger?
Det er vores anbefaling, at vurderinger nu kan foregå som normalt alle steder. Der er ikke grundlag for at undlade at vurdere, så længe regeringens retnings-linjer om afstand og hygiejne overholdes.

Hvis I ikke har nogen vurderingsmænd i foreningen, som ønsker at vurdere, kan kredsen eller VUU træde til. I forhold til gyldighedsperiode på vurderingsrapporten og adgang til vurderingssystemet, kan I læse mere i vores nyhedsmail fra april.

Generalforsamlinger 
Efter vi gentagne gange har oplevet modsatrettede svar fra myndighederne ang. generalforsamlinger, baserer vi vores anbefaling på de sikreste retningslinjer for tiden, som er:

  • At I afholder digitale nød-generalforsamlinger (læs evt. mere her)
  • At I afholder fysiske generalforsamlinger med et maksimum antal deltagere på 5 personer 

Vi har brug for at snakke med nogle medlemmer. Typisk foregår de møder på havegangen, i haven eller indkaldt til formelt møde i foreningshuset. Hvordan håndteres dette?
Vi anbefaler, at I bruger Skype, mødes på havegangen med god afstand eller venter indtil situationen normaliseres.

Fællesarbejde/pligtarbejde
Vores anbefaling er, at I kun afholder dage med fællesarbejde, hvis regeringens retningslinjer kan overholdes. Hvis I beslutter at afholde fællesarbejde, så overvej evt. at opdele det over flere dage, så mange mennesker ikke skal mødes på samme tid for at få instruktioner, værktøjer mv.

Vores generalforsamling er udskudt, men bestyrelsen var på genvalg. Har bestyrelsen samme beføjelser, som de plejer, indtil vi kan afholde generalforsamling?
Hvis generalforsamlingen ikke har været afholdt, fortsætter bestyrelsen med samme beføjelser som hidtil, indtil en ny generalforsamling bliver afholdt. Bestyrelsen bør dog kun varetage den daglige drift og ikke tage initiativer til større handlinger eller beslutninger, som er bindende for haveforeningen.

Havepræmiering
Havepræmiering fortsætter uændret – dog vil havekonsulenterne først gå rundt på havegangene i august måned.

Vore generalforsamling skulle være afholdt, men er blevet udskudt på ubestemt tid. Hvad gør vi i forbindelse med afholdelse af ny generalforsamling og må der indsendes nye forslag? Herunder: Hvordan sker indkaldelse, hvad med frister og hvad er dagsorden?
Hvis I inden corona-krisen allerede havde sendt en indkaldelse ud med dagsorden og bilag, så skal I anvende samme dagsorden. Så skal der bare udsendes en ny dato. Når I gør det, så bør I give det samme varsel for den nye generalforsamling, som I gav til den gamle. I har formentlig en frist på X antal dage i jeres vedtægt, så den frist skal stadig overholdes ved den nye dato. Det er formentlig også en god idé at gentage dagsordenen, da nogle måske har smidt den ud i forbindelse med aflysningen.
Hvis medlemmerne allerede har haft mulighed for at sende forslag ind, skal de ikke gøre det igen. 

Det er tvingende nødvendigt at hæve vores kontingent NU, men vores vedtægter siger, at generalforsamlingen beslutter kontingentets størrelse
Hvis foreningen har en kassebeholdning at tære på, kan kontingentstigningen udsættes. Hvis det er nødvendigt for foreningens drift, kan kontingentet hæves til det absolut nødvendige.  Den senere generalforsamling skal godkende kontingentet, og hvis den ikke kan godkende forhøjelsen, må foreningen tilbagebetale beløbet.

Det er tvingende nødvendigt at foreningen træffer en udgiftskrævende beslutning (f.eks. i en situation, hvor foreningens område trues af oversvømmelse)
Bestyrelsen skal handle i medlemmernes interesse og iværksætte afværgeforanstaltninger. Det er vigtigt, at medlemmerne grundigt informeres om tiltagene og de økonomiske konsekvenser. Dette kan ske via youtube, hjemmeside og/eller anden kommunikationskanal.