dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Kursus i kolonihavejura for kredse

Vi tilbyder nu modulbaserede kurser for kredse, som kan samle en gruppe på mere end 20 personer på nærmere aftalte hverdage (mandag - torsdag) i tidsrummet kl. 17.00 - 21.00. Fordelen ved denne type kursus er, at vi kan fokusere undervisningen på de regler, der er specifikke for den enkelte kreds.

NB Der er ikke tid til opgaver eller gruppearbejde, som på vores almindelige jurakurser. 

Modulerne varer typisk i 2,5 timer, men hvis man vælger to moduler på samme aften, varer undervisningen kun i 4 timer.  

Modultype

Varighed

Sted

Pris

Tilmelding via

Modul 1 
Haveforeningens ledelse og organer, grundlæggende foreningsret
(begrænsede antal kurser pr. år)

2,5 timer

Disse kurser tilbydes til kredse, som kan samle en gruppe på mere end 20 personer på nærmere aftalte hverdage (mandag - torsdag) i tidsrummet kl. 17.00 - 21.00

Undervisningen er gratis, hvis kredsen stiller lokaler (inkl. projektor) og forplejning til rådighed.

Der er ikke tid til opgaver eller gruppearbejde, som på vores almindelige kurser.


Kredsen kan evt. selv opkræve et deltagergebyr

Tilmelding kun via kredsen. Kredsen kontakter forbundskontoret for koordinering af dato. Send mail til Hanne Olsen:

ho@kolonihave.dk

Modul 2
Reglerne om foreningens område og om havelodderne, herunder ulovligt byggeri, vurdering og salg
(begrænsede antal kurser pr. år)

2,5 timer

Disse kurser tilbydes til kredse, som kan samle en gruppe på mere end 20 personer på nærmere aftalte hverdage (mandag - torsdag) i tidsrummet kl. 17.00 - 21.00

Undervisningen er gratis, hvis kredsen stiller lokaler (inkl. projektor) og forplejning til rådighed.

Der er ikke tid til opgaver eller gruppearbejde, som på vores almindelige kurser.


Kredsen kan evt. selv opkræve et deltagergebyr

Tilmelding kun via kredsen. Kredsen kontakter forbundskontoret for koordinering af dato. Send mail til Hanne Olsen:

ho@kolonihave.dk

Modul 3
Medlemmernes rettigheder og pligter samt foreningens sanktionsmuligheder
(begrænsede antal kurser pr. år)

2,5 timer

Disse kurser tilbydes til kredse, som kan samle en gruppe på mere end 20 personer på nærmere aftalte hverdage (mandag - torsdag) i tidsrummet kl. 17.00 - 21.00

Undervisningen er gratis, hvis kredsen stiller lokaler (inkl. projektor) og forplejning til rådighed.

Der er ikke tid til opgaver eller gruppearbejde, som på vores almindelige kurser.


Kredsen kan evt. selv opkræve et deltagergebyr

Tilmelding kun via kredsen. Kredsen kontakter forbundskontoret for koordinering af dato. Send mail til Hanne Olsen:

ho@kolonihave.dk

Modul 4
Persondata 
(begrænsede antal kurser pr. år)

2,5 timer

Disse kurser tilbydes til kredse, som kan samle en gruppe på mere end 20 personer på nærmere aftalte hverdage (mandag - torsdag) i tidsrummet kl. 17.00 - 21.00

Undervisningen er gratis, hvis kredsen stiller lokaler (inkl. projektor) og forplejning til rådighed.

Kredsen kan evt. selv opkræve et deltagergebyr

Tilmelding kun via kredsen. Kredsen kontakter forbundskontoret for koordinering af dato. Send mail til Hanne Olsen:

ho@kolonihave.dk

Kredsmodul
Persondata-workshop. En gennemgang af kredsens persondata-forhold og samtidig produktion af de lovpligtige dokumenter, som kredsen skal have.
I 2022 er dette kun en mulighed for kredse

3 timer

Denne workshop tilbydes til én kreds ad gangen. Det giver ikke mening at blande kredse til workshoppen, da vi gennemgår en konkret kreds' forhold 

Undervisningen er gratis, hvis kredsen stiller lokaler (inkl. projektor) og forplejning til rådighed.

Kredsen kontakter forbundskontoret for koordinering af dato. Send mail til Hanne Olsen:

ho@kolonihave.dk